lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämnesutbildningar

Ämnesutbildningar kan du läsa som fristående kurser och kombinera så som du önskar till en examen.

Flera av våra ämnesutbildningar kan vara huvudområde i en examen. Det innebär att du kan läsa grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs inom ett och samma ämne och ta ut en filosofie kandidatexamen med ämnet som huvudområde. Följande ämnen kan vara huvudområde i en examen på grundnivå: Bokhistoria, Etnologi, Förlags- och bokmarknadskunskap, Idé- och lärdomshistoria, Intermediala studier, Konsthistoria och visuella studier, Kulturadministration samt Musikvetenskap. Läs mer om våra ämnesutbildningar via länkarna nedan:

Grundnivå

Arkivvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap
Bokhistoria
Etnologi
Förlags- och bokmarknadskunskap
Idé- och lärdomshistoria
Intermediala studier
Konsthistoria och visuella studier
Kulturadministration (inga kurser ges under 2016/2017)
Modevetenskap
Museologi
Musikvetenskap
Projektledning och entreprenörskap för humanister

Avancerad nivå

Tillämpad kulturanalys
Visuell kultur