lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarutbildning

Vi har forskarutbildning inom ämnena biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier samt musikvetenskap.

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen. Som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare.

Doktorandtjänster utlyses i regel i februari varje år. Vi brukar erbjuda tjänster inom ett eller två av våra forskarutbildningsämnen per år. Se aktuella utlysningar för mer information.

Läs mer om utbildning på forskarnivå på Lunds universitet

Läs mer om utbildning på forskarnivå på Humanistiska och teologiska fakulteternas hemsida

Utlysningar av doktorandtjänster

Kontaktinformation

Olof Sundin
professor, Avdelningen för ABM och bokhistoria
Biträdande prefekt för forskarutbildning

Telefon
046-2220966

E-post
Olof.Sundinkultur.luse