lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledning

Institutionen har tre studievägledare. Vänd dig till våra studievägledare med frågor och tankar inför och kring den egna utbildningen när det gäller kursval, studieplanering, studieteknik, examina och yrkesval. Du är också välkommen att diskutera olika problem som uppkommer i samband med studierna. Här kan du även få hjälp med efteranmälan till kurser och med information, t ex om stödåtgärder för studenter med dyslexi och andra funktionsnedsättningar.

Ansvar för huvudområden

Henrik Brissman

 • Arkivvetenskap
 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Konsthistoria och visuella studier
 • Museologi
 • Musikvetenskap
 • Masterprogram i Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap respektive Museologi (ABM)
 • Masterprogram i Historiska studier
 • Master's Programme in Visual Culture

 
Anna Burstedt

 • Etnologi
 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Intermediala studier
 • Kulturadministration
 • Projektledning och entreprenörskap för humanister
 • Kandidatprogram i Digitala kulturer
 • Kandidatprogram i Modevetenskap
 • Master's Programme in Applied Cultural Analysis

 
Valeria Naters

 • Bokhistoria

 
Du kan självklart kontakta vem du vill av våra studievägledare oavsett vad din fråga gäller.

 
Allmänna studievägledningen för Lunds universitet
Arbetslivsforum – karriär och praktik

Henrik Brissman, Anna Burstedt och Valeria Naters.

Henrik Brissman

Henrik Brissman
Studievägledare, Institutionen för kulturvetenskaper

Telefon
046-222 46 99

E-post
Henrik.Brissmankultur.luse

Boka gärna tid för längre samtal.

Rum LUXC:311, Helgonavägen 3

Anna Burstedt

Anna Burstedt
Studievägledare, Institutionen för kulturvetenskaper

Telefon
046–222 94 33

E-post
Anna.Burstedtkultur.luse

Boka gärna tid för längre samtal.

Rum LUX:C313, Helgonavägen 3

Mottagning på Campus Helsingborg
Enligt överenskommelse.

Våning 5 i byggnad C, rum 533

Valeria Naters

Valeria Naters
Studievägledare, Institutionen för kulturvetenskaper

Telefon
046–222 31 40

E-post
Valeria.Naterskultur.luse

Boka gärna tid för längre samtal.

Rum LUX:C312, Helgonavägen, 3