lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kandidatprogram i modevetenskap

Kandidatprogrammet i modevetenskap vänder sig till dig som vill utforska mode i relation till olika kulturella och samhälleliga sammanhang i historien och samtiden. Programmet fokuserar på mode i beklädnad och kropp men studerar även mode som fenomen inom andra estetiska och livsstilsrelaterade uttryck. Under programstudierna grundläggs en bred flervetenskaplig kulturvetenskaplig kunskap med samhällsvetenskapliga inslag. I kurserna möter du lärare och perspektiv från ämnen som etnologi, historia, ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria, textilvetenskap, konsthistoria och visuella studier, service management, semiotik, genusvetenskap, socialantropologi, kommunikation och medier samt företagsekonomi.

Utbildningen ger dig verktygen att insiktsfullt tolka och analysera modets roll, dess uttryck och praktiker i historiska, kulturella, ekonomiska och sociala processer. Mode studeras i text, bilder, materiella objekt och kroppsliga praktiker men också som teori och begrepp. Programmet utvecklar en kritisk förståelse för mode som en betydelsefull kulturindustri som positionerar individen i en social och global värld. Vi anlägger ett brett perspektiv på mode och kläder med kopplingar till bl.a. design, produktion, konsumtion, hållbarhet, kropp och identitet, genus, social och kulturell mångfald.

Programmet syftar också till att utrusta dig med allsidiga baskunskaper och färdigheter för att omsätta dina modevetenskapliga kunskaper i praktiken. Som modevetare tränas du i att tillgängliggöra, beskriva och förmedla mode och livsstilsyttryck i kommunikation med olika målgrupper, att delta i samhällsdebatten med kritiska infallsvinklar och skriva välformulerade texter för både traditionella och nya medier. Under utbildningen får du vana vid att arbeta i projekt, verktyg för projektledning och kommunikationsstrategier och möjlighet att kreativt utnyttja dina teoretiska kunskaper och analytiska färdigheter i skapandet och värderandet av nya affärsmöjligheter.

I projektkurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och i examensarbetet kan du självständigt eller tillsammans med dina studiekamrater fördjupa dig i ämnen och verksamheter som intresserar just dig. Här förenas de teoretiska och praktiska kursernas perspektiv på ett kreativt sätt.

Kontaktinformation

Pernilla Rasmussen

Lärare, programkoordinator för modevetenskap

E-post
Pernilla.Rasmussenkultur.luse

Telefon
046–222 83 93

English version of Fashion Studies - Skills Profile