lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 304 st)

Redaktörskap (5 av 230 st)

Artiklar (5 av 625 st)

Bokkapitel (5 av 1007 st)

Förord (5 av 17 st)

Encyklopediartiklar (5 av 18 st)

Konferensbidrag (5 av 488 st)

Rapporter (5 av 95 st)

Working papers (5 av 28 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 339 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 211 st)

Tidningsartiklar (5 av 122 st)

Övrigt (5 av 67 st)