lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Alumnfrukost

Alumnaktiviteter vid Institutionen för kulturvetenskaper

Vad är en alumnfrukost? Jo, det är ett event då vi bjuder hit dig som är alumn på frukost samtidigt som vi ger dig en möjlighet att nätverka med andra alumner från Institutionen för kulturvetenskaper. Vår förhoppning är att alumnfrukostarna ska bli ett återkommande inslag för dig som är alumn där du håller kontakt med din heminstitution och får möjlighet till kompetensutveckling inom ditt utbildningsområde och andra nyttiga områden för ditt yrkesliv. Vi satsar på tips och inspiration kring nätverkande, yrkesliv, rekrytering och karriär.

Kommande alumnfrukostar

Till hösten 2019 planerar vi nästa alumnfrukost. Tema då är LinkedIn! Mer information om detta event kommer inför höstterminen!

Anmäl dig till vår utskickslista!

För att vara säker på att få en inbjudan till vår nästa alumnfrukost och andra events som anordnas – anmäl dig till vår utskickslista: e-postlista för utskick till alumner

Alumnfrukost 2018

Till vår första alumnfrukost bjuder vi in Ida Nord som är projektsekreterare i Malmö stad och som jobbar med hållbar stadsutveckling inom miljöförvaltningen. Hon kommer att berätta vad en kulturvetare kan bidra med och hur hon i sitt arbete inom Malmö stad har nytta av sin utbildning i modevetenskap.

Inspirationsföreläsning – vad gör en modevetare inom Malmö stad?

Fotograf: Caroline Wedelsbäck.

Ida Nord, projektsekreterare, Malmö stad.

När: torsdag 3 maj 8.30-9.30.

Var: LUX, Helgonavägen 3 i Lund.

Vem: Ida Nord, Malmöbo, tog examen från kandidatprogrammet i modevetenskap 2016. Jobbar med hållbar stadsutveckling på miljöförvaltningen i Malmö stad sedan drygt ett år tillbaka inom projektet Malmö Innovationsarena, som syftar till att öka framkomligheten för innovationer i stadsutveckling. Hjärtefrågor är bland annat hur vi ser på kultur vs struktur i offentlig verksamhet, samverkan med invånare och normkritiska perspektiv.

Kontaktperson: Anna Burstedt, studievägledare vid Institutionen för kulturvetenskaper, anna.burstedtkultur.luse

Bilder från alumnfrukosten 3 maj 2018. Ida Nord föreläser. Fotograf: Åsa Lundgren.