lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

On 20 May 2017, Adam Brenthel and Peter Bengtsen participated in a panel discussion at Hållbarhetsfestivalen as part of Hållbarhetsveckan Lund. The talk was focused on the role of science, art and [...]

2017-05-20

Grattis Tove Paulsson Holmberg – nydisputerad i idé- och lärdomshistoria

Stort grattis till Tove Paulsson Holmberg som 20/5 disputerade i idé- och lärdomshistoria med avhandlingen ”Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730.” Opponent var [...]

2017-05-19

Ny bok! Health Management. Att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig

Från Institutionen för kulturvetenskaper medverkar Kristofer Hansson och Gabriella Nilsson, båda etnologer. Boken beskriver hur hälso- och sjukvård kan göras ännu mer tillgänglig för vårdsökande och [...]

2017-05-19

Intervju i Skånes Taltidning med Frans Mossberg

Skånes Taltidning (nr 19, 2017) uppmärksammar Ljudmiljöcentrums symposium "Höra men inte se - se men inte höra” om ljudmiljöns roll för syn- och hörselsskadade" med en intervju med föreståndaren och [...]