lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Karin Salomonsson, docent i etnologi, har beviljats medel för projektet "Lån, makt och moral. En etnologisk studie av lånandets sociala och kulturella betydelser i delningsekonomin och [...]

2016-10-20

Ny docent – Mia-Marie Hammarlin

Lärarförslagsnämnden för humaniora och teologi har beslutat anta Mia-Marie Hammarlin som docent i etnologi. Grattis! [...]

2016-10-06

Spikning: Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok.

Magnus Gustafssons avhandling i musikvetenskap, spikades 6/10 2016. Disputation äger rum 4/11 kl. 13.00 i LUX C121. [...]

2016-10-06

Äta insekter? Anna Burstedt intervjuas i P4 Malmöhus om insekter på middagsbordet

Anna Burstedt, etnolog, intervjuades i P4 Malmöhus morgonradio och pratade om varför vi inte äter insekter i Sverige och vad det skulle innebära att börja göra det mer pga till exempel klimatet. [...]