lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Katarzyna Herds avhandling i etnologi, spikades 19/10 2018. Disputation äger rum 16/11 2018 kl. 10.15, i sal C126, LUX, Helgonavägen 3, Lund. Om avhandlingen ’We can make new history here’ (Herd [...]

2018-10-18

Ny bok! Jordnära – Etnologiska reflektioner över ny nordisk mat

Två Lundaetnologer bidrar i denna antologi med var sitt kapitel.  Jón Þór Pétursson med en artikel som belyser produktionen av kulturarv och lokal mat på Island. Slow Food, tomaters kulturella [...]

2018-10-18

”Efter Metoo blir det mesta sig likt” – Gabriella Nilsson, docent i etnologi intervjuas i Sydsvenskan om Metoo

Gabriella Nilsson ser inte at Metoo medfört några djupgående förändringar. – ”Ingenstans syns tecken på att någon verkligen försöker ändra en grundläggande struktur” säger hon i intervjun. Istället [...]

2018-10-17

Lars-Eric Jönsson: Idrottspolitik till salu

Lars-Eric Jönsson, professor i etnologi, skriver om idrott, kommersialism och politik med anledning av 50 års-minnet av 200-meterslöparna Tommie Smiths och John Carlos protest mot rasdiskriminering [...]