lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Peter Bengtsen, doktorand i konsthistoria och visuella studier, intervjuas i City Malmö och City Lund om gatukonst och vilken roll den spelar i det offentliga rummet. [...]

2014-04-10

Ny rapport om bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet

Idag presenteras en ny rapport om medie- och informationskunnighet. Redktörer för rapporten är Olof Sundin och Johanna Rivano Eckerdal, från biblioteks- och informationsvetenskap i Lund. [...]

2014-04-08

Om konstens etiska gränser

Max Liljefors, konsthistoria och visuella studier, deltog 6 april i en paneldebatt anordnad av Lundagalleriet Tatis. [...]

2014-03-31

Peter Bengtsen uttalar sig om graffiti-konstnären Banksy i Politiken

Peter Bengtsen, doktorand i konsthistoria och visuella studier, kommenterar ett verk av den brittiske konstnären Banksy i två artiklar i den danska tidningen Politiken "Dansk gallerist vil tjene [...]