lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Max Liljefors skriver om Torsten Weimarck, professor emeritus i konsthistoria och visuella studier, som för en tid sedan gick bort i en ålder av 74 år. [...]

2017-10-20

RJ-medel till Robert Willim

Robert Willim, forskare i etnologi, har tilldelats medel från Riksbankens jubileumsfond för projekt om ”Uppkopplade hem och avlägsen infrastruktur – En etnologisk studie av föreställningar och [...]

2017-10-09

Ny docent – Sanne Krogh Groth

Lärarförslagsnämnden för humaniora och teologi har beslutat anta Sanne Krogh Groth som docent i musikvetenskap. Grattis! Läs mer om Sanne Krogh Groth här [...]

2017-10-05

Markus Idvall tilldelas pris av Kungl. Gustaf Adolfsakademien för svensk folkkultur

Prissumman är 40.000 kronor och motiveringen lyder som följer. ”För framstående bidrag till regionalitetsforskningen samt brobyggande och framgångsrika kulturvetenskapliga undersökningar av [...]