lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Lärarförslagsnämnden för humaniora och teologi har beslutat anta Jutta Haider som docent i biblioteks- och informationsvetenskap. Stort grattis! [...]

2014-12-09

Positiv recension av Peter Bengtsens avhandling 'The Street Art World'

Peter Bengtsens avhandling 'The Street Art World' har nyligen recenserats mycket positivt i 'Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History'. Recensent är Joe Austin, associate professor vid [...]

2014-12-04

Kulturlett projekt får 5 miljoner i projektmedel

Projektet "The Rise of the New Big Science: Opportunities and challenges for nations, universities and science" har erhållit 5 miljoner i projektmedel från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs [...]

2014-12-04

Ny bok: Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor

En ny bok från Lund Studies in Arts and Cultural Sciences (nr 5) har utkommit. Det är etnologerna Lars-Eric Jönsson och Fredrik Nilsson som redigerat antologin Skratt som fastnar. Kulturella [...]