lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

I antologin Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer presenteras forskning kring de hinder och begränsningar som finns i olika ljudmiljöer. Många gånger uppfattas inte ljud och de [...]

2016-08-18

Internationellt pris till Kristina Lundblad

Kristina Lundblad, lektor i bokhistoria, har tilldelats DeLong Book History Prize av SHARP, The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing för sin avhandling Bound to be Modern: [...]

2016-08-18

”Kroppen kan hackas som vilket datasystem som helst” – artikel i SvD med Moa Goysdotter

Moa Goysdotter intervjuas om biohackarrörelsen. Läs mer här. [...]

2016-07-07

"Checklist for the Publication of Open Access Journals at Research Institutions“

Nora Schmidt, PhD Student in Information Studies at the Department of Arts and Cultural Sciences, is one of the authors of this checklist that ”may act as supplementary material for consulting [...]