lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria och har nyligen utkommit med boken Beyond Innovation. Technology, Institution and Change as Categories for Social Analysis. [...]

2015-09-30

Varde LUX - en nygammal utställning

I måndags hölls det vernissage på mezzaninen. Detta för att presentera utställningen Varde LUX, producerad av våra egna museologistudenter [...]

2015-09-30

Det digitala biblioteket - levande boktips och strukturerad omvärldsbevakning på webben

I kursen Det digitala biblioteket har studenterna som läser biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning på ABM-masterns tredje termin haft i uppgift att sätta sig in i en biblioteksverksamhet [...]

2015-09-28

Grattis Karolina Lindh - nydisputerad i biblioteks- och informationsvetenskap

Stort grattis till Karolina Lindh som 25/9 disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap med avhandlingen "Breathing Life into a Standard: the configuration of resuscitation in practices of [...]