lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Professor Susanne Lundin har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser inom svenskt universitetsväsende. [...]

2016-01-29

Grattis Martin Gunnarson – nydisputerad i etnologi

Stort grattis till Martin Gunnarson som 29/1 disputerade i etnologi med avhandlingen "Please Be Patient. A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care." Opponent [...]

2016-01-21

Spikning: "A Pilgrimage to the Past. Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650."

Matthew Norris avhandling i idé- och lärdomshistoria spikades 21 januari 2016. Disputation äger rum 18/2 i sal LUX B152, Lund. [...]

2016-01-18

Spikning: "Please Be Patient. A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care."

Martin Gunnarsons avhandling i etnologi, spikades 18 januari 2016. Disputation äger rum 29/1 kl. 13.00 i sal MB503, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Huddinge. [...]

KALENDARIUM

Informationsmöte

Informationsmöte om utbytesstudier

2016-02-10 On   15:15 - 17:00

Seminarium

Läsecirkel: Vilém Flussers "The Shape of Things"

2016-02-15 Må   14:15 - 15:00

Seminarium

Open lecture: Seminar on Neuroscience, Culture and Society

2016-02-15 Må   15:00 - 17:00

Seminarium

Textseminarium

2016-02-15 Må   16:00 - 17:30

Gästföreläsning

Thomas Karlson: Tryckta och talade ord i universitetets idéhistoria

2016-02-16 Ti   15:15 - 17:00