lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Stort grattis till Adam Brenthel som 20/5 disputerade i konsthistoria och visuella studier med avhandlingen "The Drowning World. The visual culture of climate change."Opponent var professor Joanna [...]

2016-05-13

Artikel av Nora Schmidt publicerad i First Monday

Nora Schmidt, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap har publicerat artikeln ”Tackling complexity in an interdisciplinary scholarly network: Requirements for semantic publishing” i First [...]

2016-05-12

Ny rapport av Susanne Lundin

Professor Susanne Lundin har inom sin forskargrupp publicerat en ny rapport. [...]

2016-04-29

10-boksjubileum för skriftserien Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Hösten 2013 startade skriftserien Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. Syftet var att kombinera snygga böcker med Open Access. Utgivningen har nu uppnått 10 böcker - avhandlingar, antologier [...]