lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Åsa Alftberg, etnolog, har fått 150 000 kr från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen för sitt projekt "Kulturella aspekter på hörselnedsättning, ljudmiljö och identitet". [...]

2014-06-18

Ny bok av Håkan Håkansson

Håkan Håkanssons nya bok recenseras i Aftonbladet. [...]

2014-06-16

Grattis Peter Bengtsen - nydisputerad i konsthistoria och visuella studier

Stort grattis till Peter Bengtsen som 14/6 disputerade i konsthistoria och visuella studier med avhandlingen "The Street Art World". [...]

2014-06-11

Hör musik och politik ihop?

Jeanette Emt samtalar med musikvetaren Ursula Geisler och historikern Henrik Rosengren i Musikmagasinet, P2. [...]