lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Grattis till Sara Kärrholm, Kristofer Hansson och Rachel Irwin som alla fått beviljade anslag! [...]

2017-12-15

Nytt nummer av Gränsløs – Flykt

”Flykt” (Gränsløs nr 8 2017) är redigerat av Björn Magnusson Staaf, Fredrik Nilsson och Charlotte Åkerman. Numret innehåller artiklar, bildreportage och essäer som berör flykt och flyktingmottagande. [...]

2017-12-08

Ny bok! Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices

En ny bok inom projektet Bagadilico har idag släppts. [...]

2017-11-17

”Åter till alma mater!” artikel i LUM om hemvändarhelgen

Anna Burstedt intervjuas i LUM om hemvändarhelgen och evenemanget som institutionen hade under lördagen. [...]