lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

On 11 April 2017, Peter Bengtsen gave a talk about his research at Ljungby City Library. The talk discussed among other things the differences between street art and graffiti and street art's [...]

2017-04-24

En eftermiddag om tillit och kunskap i en digital värld

Näthat i skolan, fejknyheter och sökalgoritmers betydelse på webben är fenomen vi dagligen stöter på i media. Men vad ligger bakom? Forskare vid Lunds universitet har i det tvärvetenskapliga [...]

2017-04-21

Spikning: "Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730."

Tove Paulsson Holmbergs avhandling i idé- och lärdomshistoria, spikades 21/4 2017. Disputation äger rum 20/5 kl. 10.15 i LUX C126. [...]

2017-04-21

Ny frågelista från Folklivsarkivet

Arkivets senaste frågelista, LUF 248 Musikanvändning och musiklyssnande, rör musik i alla dess former och näst intill oändliga funktioner. [...]