lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Etnologerna Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona har beviljats 135 000 kr från Brottsoffermyndigheten för projektet Unga och sexuellt våld. Främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. [...]

2017-08-16

2017 års beviljade anslag från Crafoordska stiftelsen

Vi gratulerar Kristofer Hansson, Thomas Kaiserfeld och Erika Larsson som blivit tilldelade medel. Här finns listan över beviljade anslag [...]

2017-07-04

Lars-Eric Jönsson, professor i etnologi: "Bygg ett hus för de underprivilegierade!"

Artikel av Lars-Eric Jönsson i Helsingborgs dagblad från 1 juli: "Bygg ett hus för de underprivilegierade" [...]

2017-06-29

”Han letar efter tysta områden i Skåne”

Ljudmiljöcentrum kartlägger tysta områden tillsammans med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Läs artikeln i Sydsvenskan här [...]