lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Som ett resultat av konferensen ”Kulturhistorisk medieforskning III” som hölls i våras vid Lunds universitet har nu en antologi kommit ut. [...]

2014-08-21

Wendelapriset till Susanne Lundin

Susanne Lundin tilldelas Wendelapriset - ett pris för bästa socialreportage - för sin bok "Organ till salu". [...]

2014-08-13

Peter Bengtsen talar på Street Art-festivalen i Nuart i Stavanger

Nyblivna fil.dr i konsthistoria och visuella studier Peter Bengtsen har blivit inbjuden att tala på festivalen om Street Art i Stavanger i september. [...]

2014-06-30

Medel från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen till Åsa Alftberg

Åsa Alftberg, etnolog, har fått 150 000 kr från Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen för sitt projekt "Kulturella aspekter på hörselnedsättning, ljudmiljö och identitet". [...]