lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Grattis Håkan Jönsson, etnolog, som blivit beviljad medel för projektet ”Måltiden i upplevelseekonomin - en studie av måltidsordningen i svenska hem”. [...]

2014-10-13

Grattis Karin Gustavsson - nydisputerad i etnologi

Stort grattis till Karin Gustavsson som 10/10 disputerade i etnologi med avhandlingen "Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets [...]

2014-10-08

Ny bok om musikens roll i samhället

Nu är antologin CODA (Kira förlag) ute, med Mikael Askander från Institutionen för kulturvetenskaper som en av redaktörerna och författarna. CODA är en samling texter om musikens roll i samhället, [...]

2014-10-02

Gästredaktörer för Culture Unbound

Jutta Haider och Olof Sundin är gästredaktörer för temasektionen "Changing Orders of Knowledge? Encyclopaedias in Transition" i det senaste numret av online-tidskriften Culture Unbound [...]