lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Även Tom O'Dell och Lizette Gradén har beviljats medel från Vetenskapsrådet för sitt projekt "Vems kulturarv räknas när budgeten är tajt? En etnologisk studie av museers prioriteringar i dagens [...]

2018-11-16

Grattis Katarzyna Herd – nydisputerad i etnologi!

Stort grattis till Katarzyna Herd som 16/11 disputerade i etnologi med avhandlingen ”We can make new history here". Rituals of producing history in Swedish football clubs.Opponent var professor [...]

2018-11-16

Ny docent – Johanna Rivano Eckerdal

Grattis Johanna Rivano Eckerdal som är nybliven docent! Läs mer om Johanna Rivano Eckerdal här [...]

2018-11-16

Peter Bengtsen talks about Urban Creativity

On 8 November 2018, art historian and sociologist Peter Bengtsen gave an open talk at Lunds stadsbibliotek about urban creativity, with a focus on street art and graffiti in the Öresund region. [...]