lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

En ny bok inom projektet Bagadilico har idag släppts. [...]

2017-11-17

”Åter till alma mater!” artikel i LUM om hemvändarhelgen

Anna Burstedt intervjuas i LUM om hemvändarhelgen och evenemanget som institutionen hade under lördagen. [...]

2017-11-16

Pris från Vetenskapssocieteten i Lund till Tove Paulsson Holmberg

Tove Paulsson Holmberg, idé- och lärdomshistoria, har fått pris för sin avhandling Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730. [...]

2017-11-03

Anna Burstedt, etnolog, om mat som vi åt på 70-, 80- och 90-talen

I Allers kommenterar Anna Burstedt den mat vi åt under 70-90-talet och vad som kännetecknar de olika decennierna. [...]