lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studenter och alumner

porträtt

Studenter och alumner från kandidatprogrammet i digitala kulturer berättar om sina erfarenheter och upplevelser av utbildningstiden och vägen ut på arbetsmarknaden.

Studentporträtt

Betty Lau
Zakayo Kjellström
Karin Jardby

Alumnporträtt

Kim Virkamäki, Content och Social Media Manager på E.ON