Utbildningsutbud

Museologi

Ämnet museologi riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med konst- och kulturhistoriska utställningar eller med kulturarvs- och museifrågor på museer och myndigheter. 

Inom ämnet studerar du dels den publika delen av museer, dels det bakomliggande arbetet. Ämnet är brett och täcker in museers roll ur ett historiskt, sociologiskt och kommunikativt perspektiv. Det innebär bland annat att du får analysera individens och samhällets förhållande till olika kulturarv, lära dig att skapa berättelser med hjälp av konst och föremål och att utveckla museisamlingar för framtiden. Museologi har även inslag av pedagogik för att du ska få kunskap om hur du bäst kommunicerar med museers publik och på så sätt stärka museers roll som mötesplats och besöksmål.

Ämnet museologi kan du läsa inom masterprogrammet i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM). Det finns också en kortare fristående kurs i ämnet. Du som har studerat museologi kan arbeta på museum eller med kulturarvs- och museifrågor på olika myndigheter.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. För en lista över terminens samtliga kurser se kurser terminsvis. För kurser som inte ges längre se tidigare kurser.

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Masterprogram i ABM

Är du nyfiken på masterprogrammet i ABM?

En läsplatta och en dator.

Masterprogram i ABM

En folder om Arkivvetenskap – Biblioteks- och informations- vetenskap – Museologi.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-17