Anmälan till e-postlista för alumnutskick

Välkommen att anmäla dig till vår utskickslista om alumnverksamhet! Läs igenom informationen om hur dina personuppgifter behandlas vid Lunds universitet innan du fyller i och skickar in din information.

Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet

Läs här om hur Lunds universitet hanterar personuppgifter på www.lu.se/integritet

Ändamål: utskickslistan för alumner används för att skicka nyhetsbrev och information om doktorandutlysningar, förfrågan om att delta i alumnundersökningar och för att skicka inbjudningar till aktiviteter vid Institutionen för kulturvetenskaper och Lunds universitet. Personuppgifterna kan också användas vid förfrågningar om att göra alumnporträtt eller annan medverkan som alumn för att informera om vår verksamhet.

Rättslig grund: samtycke.

Kontaktperson: Åsa Lundgren, asa.lundgrenkultur.luse. Meddela kontaktpersonen om du vill bli borttagen från utskickslistan och få dina uppgifter raderade.

* Obligatoriska fält är markerade med asterisk.
Genom min anmälan försäkrar jag att jag tagit del av informationen på http://www.lu.se/integritet
och samtycker till att få utskick om alumnverksamhet från Institutionen för kulturvetenskaper
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-01-13