Utbildningsutbud

Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på processer och sammanhang där information och kunskap organiseras, förmedlas och används. Studiet av sådana processer, till exempel urval, systematisering och återfinnande av dokument, präglas inom vår institution av ett tydligt användarperspektiv. I ämnet ingår forskning om både traditionella och digitala bibliotek och deras verksamheter samt informationsanvändning och informationsbeteende. Man studerar också informationsflöden och tekniker för att lagra, söka och sprida information t ex på webben.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. För en lista över terminens samtliga kurser se kurser terminsvis. För kurser som inte ges längre se tidigare kurser.

NY KURS!

Biblioteks- och informationsvetenskap: MIK, pedagogik och tillgänglighet (ABMM59), 15 högskolepoäng.

Ges på halvfart. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.

I kursen MIK, pedagogik och tillgänglighet får du kunskap om de tekniska och sociala förutsättningarna för bibliotek i det digitala samhället med fokus på pedagogiska aspekter...

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Masterprogram i ABM

Är du nyfiken på masterprogrammet i ABM?

En läsplatta och en dator.

Masterprogram i ABM

En folder om Arkivvetenskap – Biblioteks- och informations- vetenskap – Museologi.