lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som är inriktat på processer och sammanhang där information och kunskap organiseras, förmedlas och används. Studiet av sådana processer, till exempel urval, systematisering och återfinnande av dokument, präglas inom vår institution av ett tydligt användarperspektiv. I ämnet ingår forskning om både traditionella och digitala bibliotek och deras verksamheter samt informationsanvändning och informationsbeteende. Man studerar också informationsflöden och tekniker för att lagra, söka och sprida information t ex på webben.

GrundnivåGes termin
Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek i nätverkssamhället, 15 hp (ABMA14)
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2020
Avancerad nivå
ABM: Verksamhetsförlagd kurs, 7,5 hp (ABMM07)höst 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges:

Masterprogram i ABM

Är du nyfiken på masterprogrammet i ABM? Läs mer om utbildningen här:

Masterprogram i ABM