Utbildningsutbud

Konsthistoria och visuella studier

Inom ämnet studeras konst och visuell kultur i olika former från antiken till idag. Konst är här en sammanfattande beteckning som omfattar såväl bildkonst i traditionell mening (måleri, skulptur, grafik m.m.) som nyare medier av olika slag (t.ex. fotografi, video, performance, installationer, datorbilder). Även design och konsthantverk samt byggnader, stads- och trädgårdsmiljöer ingår som viktiga delar i den visuella kulturen.

Studierna omfattar vidare bild- och byggnadstraditionernas historia, samt frågor som gäller verkens skapande och tillkomst. Tyngdpunkten ligger vidare på hur verken sprids, används, och hur de visuella egenskaperna upplevs och tolkas i såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Därvid läggs särskild tonvikt vid det visuellas roll som skapare av såväl verklighetsupplevelse som dess relation till ideologiska maktförhållanden av olika slag (ekonomiska och politiska såväl som sådana som är beroende av ras, religion och genus).

En viktig sida av studierna är direktkontakten med originalverk, med bilderna, byggnaderna, objekten etc. i den verklighet de ingår, alltifrån deras ursprungliga sammanhang till de olika former av reproduktion och spridning i vilka de framträder.

Kurser ges både på grundnivå och på avancerad nivå, liksom i ett tvåårigt internationellt masterprogram.

Grundnivå

Ges termin

Avancerad nivå

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. För en lista över terminens samtliga kurser se kurser terminsvis. För kurser som inte ges längre se tidigare kurser.

Illustration av utbildningsvägar där olika kursblock sätts samman till en kandidatesxamen.

Vägar till examen

Bygg din egen examen av fristående kurser! Läs mer om hur du gör här!

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Magisterutbildning i konsthistoria och visuella studier

Master's Programme in Visual Culture

Alumnporträtt Ulrika Liljenström

Ulrika Liljenström, projektsamordnare på Lunds konsthall

Alumnporträtt Ylva Brännström

Ylva Brännström, projektledare för pedagogik på Malmö konsthall

Ett konstverk som ser ut som en stor röd ballong sedd inifrån.

Kompetensprofil – konsthistoria och visuella studier

Om studenternas kompetenser.

Artwork in green.

Master’s Programme in Visual Culture

Leaflet about the programme.