Magisterutbildning i konsthistoria och visuella studier

Huvudområde: Konsthistoria och visuella studier
Huvudområde engelska: Art History and Visual Studies
Högskolepoäng: 60
Undervisningsspråk: svenska

Beskrivning

Kurserna på avancerad nivå i konsthistoria och visuella studier ges med start på höstterminen vartannat år. De är fristående kurser som alla måste sökas via antagning.se. Kurserna vänder sig till dig som har en kandidatexamen i konsthistoria och visuella studier och som vill ha en ettårig examen på avancerad nivå.

För att ta ut en magisterexamen i ämnet konsthistoria och visuella studier krävs att du läst KOVR10, KOVR22 samt KOVM10 samt 30 högskolepoäng i antingen konsthistoria och visuella studier eller kurser i andra ämnen. Kurserna nedan kan alltså läsas i sin helhet – eller så har du möjlighet att välja andra kurser för att komplettera de obligatoriska kurserna.

För att se vilka kurser som ges under en viss termin, se ämnessidan för konsthistoria och visuella studier.

Kurser med start på höstterminen

Kurser med start på vårterminen

Efter en magisterexamen i konsthistoria och visuella studier har du möjlighet att söka in direkt till andra året av masterprogrammet i Visual Culture.

Master's Programme in Visual Culture

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022 – 2023
Behörighet: För att söka till första terminens kurser inom magisterutbildningen krävs 90 högskolepoäng från grundnivå, varav 15 högskolepoäng skall bestå av ett godkänt examensarbete i ämnet Konsthistoria och visuella studier eller motsvarande. Till andra terminens kurser är dessutom KOVR10 och KOVR22 behörighetskrav för några av kurserna.
 

Kontaktinformation

Ludwig Qvarnström, universitetslektor

E-post ludwig.qvarnstromkultur.luse

Telefon 046–222 83 96

Rum LUX:C434

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har studenter på magisterutbildningen i konsthistoria och visuella studier gjort sin praktik under de senaste åren.

Master's Programme in Visual Culture

Kompetensprofil: konsthistoria och visuella studier

– om konsthistorikers kunskap och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2023-05-09