Utbildningsutbud

Intermediala studier

Intermediala studier handlar om hur ord, ljud och bild samspelar för att förmedla ett budskap. Ämnet riktar sig till dig som är intresserad av konst, musik, media och kommunikation och som vill förena dessa intressen i dina studier.

Inom ämnet får du lära dig grunderna i bland annat teckenlära och bildtolkning för att kunna analysera och tolka utvalda intermediala fenomen. Dessa fenomen kan till exempel vara antika målningar, gamla visor, datorspel eller reklam. Du får lära dig hur vi tolkar ett budskap olika beroende på vilka medier som används och hur tolkningen kan förändras om vi tar bort en del av helheten. Vad händer till exempel med vår tolkning av en tavla utan titel när den plötsligt får en titel? Du får även en historisk överblick över hur olika intermediala fenomen har samspelat, från antiken till idag.

Du som studerar intermediala studier kommer att kunna förstå, beskriva och kritiskt analysera olika typer av medier och utifrån ett omvärldsanalytiskt perspektiv identifiera, analysera och påverka dagens medielandskap. Du kan sedan använda dina kunskaper i ämnet för att arbeta med reklam, kommunikation eller omvärldsanalys, till exempel på museer eller i kulturbranschen.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. För en lista över terminens samtliga kurser se kurser terminsvis. För kurser som inte ges längre se tidigare kurser.

Illustration av utbildningsvägar där olika kursblock sätts samman till en kandidatesxamen.

Vägar till examen

Bygg din egen examen av fristående kurser! Läs mer om hur du gör här!

Inom dessa yrken finns våra studenter!

Porträttbild.

Filippa Släger

Filippa har läst två terminer intermediala studier. Här berättar hon varför hon valt att läsa just detta ämne!

Porträttbild.

Silja Wendt

Silja har en kandidatexamen i intermediala studier och masterexamen från masterprogrammet MACA.

En full anslagstavla med många olika affischer.

Kompetensprofil: intermediala studier

– om intermedialisters kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-17