lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Intermediala studier

Intermediala studier

Intermediala studier är ett ämnesöverskridande ämne; "inter" betyder mellan och i detta sammanhang avses relationerna mellan de olika medier som ämnet omfattar: ord, bild och ton. Intermediala studier behandlar samspelet mellan olika medier/konstarter; hur förändras tolkningen av en tavla av att det finns en titel till bilden? Hur samspelar text och musik i en rocklåt. Ämnet handlar om hur vi tolkar olika beroende av vilka medier som samspelar med varandra och hur tolkningen förändras om man tar bort en del av helheten.

GrundnivåGes termin
Intermediala studier: Grundkurs, 30 hp (IMSA11)höst 2018
Intermediala studier: Fortsättningskurs, 30 hp (IMSA22)vår 2019
Intermediala studier: Intermedialitetens historia, 7,5 hp (IMSA30)
Intermediala kulturstudier, 7,5 hp (IMSA40)höst 2018
Intermediala studier: Allkonstverk - kombination, integration, transformation, 7,5 hp (IMSA50)
Intermediala studier: Digitala medier, 7,5 hp (IMSA60)höst 2018
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I, 7,5 hp (IMSB20)höst 2018
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture, 7,5 hp (IMSB23)vår 2019
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II, 7,5 hp (IMSB24)
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik, 7,5 hp (IMSB25)vår 2019
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik, 7,5 hp (IMSB26)vår 2019
Intermediala studier: Kandidatkurs, 30 hp (IMSK01)höst 2018
Introduction to Scandinavian Culture and Society, 7,5 hp (SASH55)höst 2018vår 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges:

Studentporträtt