Person

Max Liljefors

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post max.liljeforskultur.luse

Telefon 046–222 83 94

Mobil 070–173 07 98

Rum LUX:C428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har nyligen påbörjat ett projekt med namnet Konst och förvandling (Art and Transformation). Projektets syfte är att fördjupa förståelsen av en existentiell sida av vår relation till konsten: hur konsten åstadkommer inre förvandling i betraktaren och/eller utövaren. Begreppet "unselfing", när ”jagets murar faller”, myntat av filosofen och författaren Iris Murdoch, är viktigt för projektet.

I övrigt rör sig min forskning framför allt inom tre områden.


Det första är ”visuell historiografi”, hur historiemedvetande påverkas av och uttrycks i konst och visuell kultur.


Det andra är hur bilder av människokroppens inre, från anatomi till biomedicin, uttrycker och påverkar föreställningar om människan som biologisk organism, existentiellt väsen och samhällsvarelse.

Det tredje området är performativitet och kreativitet, i synnerhet i skärningspunkten mellan konsten och lagen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (36 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (6 st)

Administrativt

  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Max Liljefors

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Biträdande prefekt, stf prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post max.liljeforskultur.luse

Telefon 046–222 83 94

Mobil 070–173 07 98

Rum LUX:C428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15