Person

Max Liljefors

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post max.liljeforskultur.luse

Telefon 046–222 83 94

Mobil 070–173 07 98

Rum LUX:C428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Min forskning handlar om konstens och den estetiska upplevelsens transformativa och läkande potential. Jag sammanför kunskap från konstvetenskap och filosofi med rön från medicin och neurovetenskap, samt med konstnärlig forskning.

Jag är forskningsledare för projektet Skilda konstvärldar, finansierat av Vetenskapsrådet 2022–2025, om möjligheter och hinder för kunskapsutbyte mellan humaniora och medicin om konstens potential inom vård och omsorg.

Jag koordinerar samverkansinitiativet Existentiell Resiliens: Kontemplation, Estetik, Medkänsla (ERiCi), tillsammans med Martin Garwicz och Christine Wamsler, 2023–2025. ERiCi samlar ett tjugotal forskare från Lunds universitet samt ett antal externa partners med målet att främja existentiell hållbarhet.

Jag arbetar också med utbildningsinsatser, bl.a. har jag utvecklat en uppdragsutbildning för vårdpersonal i att använda konst och estetik i sina verksamheter. Jag har också utfört uppdragsforskning för Region Stockholm och Region Skåne.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Max Liljefors

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post max.liljeforskultur.luse

Telefon 046–222 83 94

Mobil 070–173 07 98

Rum LUX:C428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15