Person

Max Liljefors

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post max.liljeforskultur.luse

Telefon 046–222 83 94

Mobil 070–173 07 98

Rum LUX:C428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

I januari 2022 startar jag ett nytt VR-projekt, Art Worlds Apart (2022–2024), tillsammans med Peter Bengtsen, om konstsyn och kunskapssyn i det snabbt växande forskningsfältet konst & hälsa samt hinder och möjligheter för ökat kunskapsutbyte med konstvetenskapen.

Jag arbetar även inom projektet Approaching the Numinous (finansierat av LMK-stiftelsen), tillsammans med Jayne Svenungsson, om skärningspunkter mellan estetik och andlighet.

Jag intresserar mig för implementering av estetiska perspektiv inom hälso- och sjukvård. Under 2021 har jag utvecklat en uppdragsutbildning för vårdanställda, Konst, kultur och hälsa, i samarbete med Region Skåne.

Tidigare har min forskning framför allt handlat om visuell historiografi – hur historiemedvetande uttrycks i konst och visuell kultur; biovetenskapernas bildvärld och människan som biologisk organism och existentiell varelse; samt performativitet och kreativitet i möten mellan konsten och lagen.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (37 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Administrativt

  • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Max Liljefors

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post max.liljeforskultur.luse

Telefon 046–222 83 94

Mobil 070–173 07 98

Rum LUX:C428

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15