Person

Erika Larsson

Lärare, docent, programkoordinator

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post erika.larssonkultur.luse

Rum LUX:A412

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Lektor och forskare i konsthistoria och visuella studier.

Mina forskningsintressen innefattar fototeori och globaliseringsfrågor. Jag är intresserad av hur bredare globaliserade fenomen tar sig olika utryck på olika platser i världen. I mitt avhandlingsprojekt undersökte jag hur samtida fotografer har tagit sig an förändrade förståelser för kulturell identitet och tillhörighet i bland annat Turkiet. Jag är också intresserad av visuella teorier som rör sig bortom en förståelse för bilden som representation och mot ett mer kroppsligt och förankrat perspektiv på bildens (framför allt fotografiets) olika roller.

Inom min post doc forskning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet, undersökte jag hur samtida konstnärer bearbetar mellankrigstiden genom olika strategier.

Idag undervisar jag på och är programansvarig för masterprogrammet i visuell kultur.

Du kan hitta mina publikationer här: https://www.researchgate.net/profile/Erika-Larsson-2

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Presentationer i urval:

2023 Inbjuden gästföreläsare till symposium i Konst och bildvetenskap, Göteborgs universitet.

2022 Inbjuden gäst på symposium: Mikrohistorier: från arkiv till offentlighet, Konstfack.Paper: Med nya ögon.

2022 Inbjuden gäst i paneldiskussion Artistic Visual Practices på GPS400 Konferens Samverkande visuell forskning, Röhsska museet, Göteborg.

2022 Gästföreläsning på den avancerade kursen Nya perspektiv på fotografi och dess historia, HDK-Valand, Göteborgs universitet.

2021 Konferens: A System AmongOthers? Power, Balance, Self-reflection on and with the Photographic image. Landskrona Foto. Paper: Feeling thePast: an Emotional Reflection on an Archive.

2020 Inbjuden gäst på symposium: Zooming In talk: On Belonging, Foam Magazine.

2019 Inbjuden gästföreläsare & paneldeltagare, Kvällssamtal, Kvinnor, fotografi & arkivet, Landskrona foto.

2019 Inbjuden gäst på symposium: Performing photography: experience and engagement of photographic practices, Aalto university. Paper: Photographic Acts of Belonging in Turkey and Beyond

2019 Konferens: Photography as/and knowledge, Landskrona Foto. Paper: Interwar Lens Cultures – Photography and Film in Transition.2016, Aalto University, Helsinki, Conference: Helsinki Photomedia, Paper title: The materiality of late photography

2012, Stockholm University, Nordik 2012 Conference for Art History, Paper Title: On the Affectivity of Globalization and Contemporary Photography

2012, Lund University, Örenäs, Conference: Interventions into the Photographic, Paper title: Empathic Visions - Photographic Engagements & Globalized Space

2012, Aalto University, Helsinki, Conference: Helsinki Photomedia, Paper title: Globalization and Situated, Differences in Contemporary Photography

2011, Lund University, Seminar Series: Modern Turkey Seminar, Presentation title: Contemporary Photography in Turkey and Beyond

2011, The Bergen Center of Visual Culture, Conference: Nomadikon, Paper title: Photographic gestures & situated belongings

2011, Swedish Research Institute, Istanbul, Seminar Series: SRII Open Research Seminar, Presentation title: Contemporary Photography in Turkey; Methodological Issues

2011, University of Barcelona, Conference: Visualizing Europe: The Geopolitical and Intercultural Boundaries of Visual Culture, Paper title: Photography, representation and movement in the late Ottoman Empire and contemporary Turkey

Övriga meriter:
Mottagare av svenska forskningsinstitutet i Istanbuls stora stipendium 2011

Erika Larsson

Lärare, docent, programkoordinator

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post erika.larssonkultur.luse

Rum LUX:A412

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15