lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

BA, MA, doktorand och lärare i konsthistoria och visuella studier.

Mina forskningsintressen innefattar fototeori och globaliseringsfrågor. Jag är intresserad av hur bredare globaliserade fenomen tar sig olika utryck på olika platser i världen. I mitt avhandlingsprojekt tittar jag på hur samtida fotografer tar sig an förändrade förståelser för kulturell identitet och tillhörighet i bland annat Turkiet. Jag är också intresserad av visuella teorier som rör sig bortom en förståelse för bilden som representation och mot ett mer kroppsligt och förankrat perspektiv på bildens (framför allt fotografiets) olika roller.

Jag undervisar på master-nivå inom fotografi och globaliseringsfrågor och är kursansvarig för kursen "Critical Approaches to Globalization in Visual Culture" som erbjuds inom masterprogrammet Visual Culture.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Presentationer i urval:
2016, Aalto University, Helsinki, Conference: Helsinki Photomedia, Paper title: The materiality of late photography

2012, Stockholm University, Nordik 2012 Conference for Art History, Paper Title: On the Affectivity of Globalization and Contemporary Photography

2012, Lund University, Örenäs, Conference: Interventions into the Photographic, Paper title: Empathic Visions - Photographic Engagements & Globalized Space

2012, Aalto University, Helsinki, Conference: Helsinki Photomedia, Paper title: Globalization and Situated, Differences in Contemporary Photography

2011, Lund University, Seminar Series: Modern Turkey Seminar, Presentation title: Contemporary Photography in Turkey and Beyond

2011, The Bergen Center of Visual Culture, Conference: Nomadikon, Paper title: Photographic gestures & situated belongings

2011, Swedish Research Institute, Istanbul, Seminar Series: SRII Open Research Seminar, Presentation title: Contemporary Photography in Turkey; Methodological Issues

2011, University of Barcelona, Conference: Visualizing Europe: The Geopolitical and Intercultural Boundaries of Visual Culture, Paper title: Photography, representation and movement in the late Ottoman Empire and contemporary Turkey

Övriga meriter:
Mottagare av svenska forskningsinstitutet i Istanbuls stora stipendium 2011

Erika Larsson

Doktorand
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post erika.larssonkultur.luse

Telefon 046–222 09 50

Mobil 073–550 08 89

Rum LUX:C417

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30