Person

Kristina Sjögren

Doktorand

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.sjogrenkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet.
Mitt avhandlingsprojekt, "Visuell och verbal interaktion – läsningar av samtidskonst", behandlar verbala element inom samtidskonsten och har ett tydligt intermedialt perspektiv. Jag har publicerat flera texter i antologier med anknytning till avhandlingsämnet (se publikationsförteckning).

Jag har också intresserat mig för konstkritik inom ramarna för HSFR-projektet ”Svensk konstkritik 1950 till idag – en flerdimensionell analytisk undersökning”. Resultatet blev en essä om de retoriska aspekterna i den kritiska diskursen för receptionen rörande den tyska konstnären Gerhard Richters arbete i boken Om konstkritik (2003).

Intresseområden: interartiella relationer/intermedialitet, text-bild relationer, konceptuell konst, textbaserad konst, konstteori, visuell kultur och historiografi.

Under de senaste åren har jag också arbetat som lärare och handledare vid Konstfack, Högskolan i Halmstad samt Linnéuniversitetet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Kristina Sjögren

Doktorand

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.sjogrenkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15