Person

Ylva Haidenthaller

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ylva.haidenthallerkultur.luse

Mobil 076–854 57 61

Rum LUX:C430

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

I december 2021 disputerade jag på en avhandling där jag analyser hur medaljer användes som gavs ut i Sverige mellan 1560 och 1792. Studien visar hur medaljer betraktades, hanterades, cirkulerade, och vilken betydelse som användarna tillskrev objekten. Genom den långa tidsramen och sitt rika visuella material, erbjuder studien en djupgående fallstudie över fenomenet medaljkonst, och bidrar till förståelsen hur konst och visuell kultur brukades och hur detta förändrades med tiden.

Tidigare har jag läst masterprogrammet i konstvetenskap vid Uppsala universitet, samt numismatik och konsthistoria vid universitet i Wien. Mina forskningsintressen rör bl.a. tidigmodern konst och visuell kultur, konstsociologi- och antropologi, kulturtransfer, visuella medier, visualiseringstekniker, emblematik och numismatik.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (2 st)

Working papers (2 st)

Undervisning

Ylva Haidenthaller

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ylva.haidenthallerkultur.luse

Mobil 076–854 57 61

Rum LUX:C430

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15