lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i konsthistoria och visuella studier sedan VT 2017.

Avhandlingsprojekt Collecting glory : Early modern Swedish medals as gifts and objects for collections

Min studie ämnar undersöka medaljer som beställdes av det svenska kungahuset från mitten av 1500-talet till instiftandet av Kungliga Vitterhetsakademin 1753. Frågeställningar kretsar bland annat kring föremålens bruk; varför donerar kungligheter medaljer (tex. visuella budskap) och till vilka tillfällen sker detta? Givetvis undrar man då också vem mottagarna var och vad som hände med medaljerna efter att de delades ut. En annan aspekt är hur samtiden resonerade kring medaljer. I det större avser avhandlingen att illustrera medaljkonstens betydelse och möjligheter under tidigmodern tid.

Förutom numismatik och emblematik rör mina forskningsintressen kulturtransfer, konstsamlande och visuell kommunikation under tidigmodern tid.

Forskning

Om forskningen

Avhandlingsprojekt Collecting glory : Early modern Swedish medals as gifts and objects for collections

Min studie ämnar undersöka medaljer som beställdes av det svenska kungahuset från mitten av 1500-talet till instiftandet av Kungliga Vitterhetsakademin 1753. Frågeställningar kretsar bland annat kring föremålens bruk; varför donerar kungligheter medaljer (tex. visuella budskap) och till vilka tillfällen sker detta? Givetvis undrar man då också vem mottagarna var och vad som hände med medaljerna efter att de delades ut. En annan aspekt är hur samtiden resonerade kring medaljer. I det större avser avhandlingen att illustrera medaljkonstens betydelse och möjligheter under tidigmodern tid.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Ylva Haidenthaller

Doktorand
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ylva.haidenthallerkultur.luse

Mobil 076–854 57 61

Rum LUX:C457

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30