Person

Ylva Haidenthaller

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ylva.haidenthallerkultur.luse

Mobil 076–854 57 61

Rum LUX:C430

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mina forskningsintressen rör tidigmodern konst och visuell kultur, konstsociologi- och antropologi, kulturtransfer, visuella medier, visualiseringstekniker, materialitet, emblematik och numismatik i Skandinavien och Europa. Jag är speciellt intresserad av hur konst och visuell kultur användes, hur detta förändrades med tiden och hur det fortfarande påverkar oss idag.

I december 2021 disputerade jag på en avhandling där jag analyser hur medaljer användes som gavs ut i Sverige mellan 1560 och 1792. Tidigare har jag läst konstvetenskap vid Uppsala universitet, samt numismatik och konsthistoria vid universitet i Wien.

Jag undervisar och handleder på grund och mastersnivå. Min undervisning berör mestadels tiden från 1400 till 1800, med fokus på konst, visuell och materiell kultur och arkitektur, men sträcker sig även utanför min huvudsakliga inriktning och inkluderar antikens konst, samtida arkitektur och design.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Ylva Haidenthaller

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ylva.haidenthallerkultur.luse

Mobil 076–854 57 61

Rum LUX:C430

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15