Person

maria.oenkultur.luse | 2024-05-03
Maria Oen

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post maria.oenkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Maria H. Oen (Fil.dr., Universitetet i Oslo, 2015) är universitetslektor i konsthistoria och visuella studier med inriktning mot förmodern och tidigmodern konst och visuell kultur. Oen har bland annat forskat på den visuella retoriken i de italienska manuskripten till Heliga Birgittas Uppenbarelser, arkitekturens och konstens roll i förhållande till fenomenet visioner under senmedeltiden och relationen mellan konst och kunskap under medeltiden. För närvarande arbetar hon på ett projekt som undersöker med vilka visuella strategier kvinnliga författares auktoritet formades och legitimerades på den italiska halvön ca. 1350–1650, med särskilt fokus på genren författarporträtt. Innan Oen kom till Lunds universitet i 2024 har hon varit vicedirektör för Svenska Institutet i Rom, Visiting professor vid Università degli Studi di Roma (Tor Vergata), Visiting Scholar vid The Warburg Institute i London och Marie Curie Fellow vid Centrum för medeltidsstudier, Stockholms universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ledamot i styrelsen för Svenska Institutet i Aten (representant för konstvetenskap), 2024-2026

Maria Oen

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post maria.oenkultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15