Person

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ludwig.qvarnstromkultur.luse

Telefon 046–222 83 96

Rum LUX:C434

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Universitetslektor, fil.dr

Jag undervisar främst på grund- och fortsättningskurserna i konsthistoria och visuella studier.

Jag har en bakgrund som assistent vid Skissernas museum och har även varit redaktör för tidskriften Valör. Min avhandling, "Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri: historia, reception, historiografi", lades fram i Uppsala 2010. Min forskning är främst inriktad på offentlig konst, konstkritik, antisemitism och konstvetenskapens historia.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning är främst inriktad på den svenska konstvetenskapens historia, offentlig konst och antisemitismens inverkan på svensk kultur.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (8 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Universitetslektor

  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ludwig.qvarnstromkultur.luse

Telefon 046–222 83 96

Rum LUX:C434

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15