lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Universitetslektor, fil.dr

Jag undervisar främst på grund- och fortsättningskurserna i konsthistoria och visuella studier.

Jag har en bakgrund som assistent vid Skissernas museum och har även varit redaktör för tidskriften Valör. Min avhandling, "Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri: historia, reception, historiografi", lades fram i Uppsala 2010. Min forskning är främst inriktad på offentlig konst, konstkritik, antisemitism och konstvetenskapens historia.

Forskning

Om forskningen

Min forskning är främst inriktad på den svenska konstvetenskapens historia, offentlig konst och antisemitismens inverkan på svensk kultur.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (8 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Ludwig Qvarnström

Universitetslektor
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ludwig.qvarnstromkultur.luse

Telefon 046–222 83 96

Rum LUX:C434

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30