Course

Course code: ABMM07
Swedish title: ABM: Verksamhetsförlagd kurs
ECTS credits: 7.5

Study period: autumn semester 2022
Type of studies: full time, day
Language of instruction: Swedish

Teachers: Björn Magnusson Staaf

Description

Utbildningen är utformad som en praktik förlagd på heltid (4 veckor praktik samt uppföljande seminarier) till en verksamhet inom ABM-sektorn eller motsvarande.

Kursen förstärker de praktikinslag som finns inom ABM-programmets övriga kurser och vänder sig till dig som under programmets valbara kurs önskar ytterligare specialiserad yrkesförberedande praktik.

Praktikplatsen förväntas att ge dig kvalificerade yrkesrelaterade arbetsuppgifter som ger dig tillfälle att tillämpa teoretisk, metodologisk och praktisk kunskap som förvärvats tidigare i utbildningen.

Under kursen får du praktisk erfarenhet och förståelse för en organisation inom ABM-området, samt fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom det arbetsområde till vilken praktikplatsen är förlagd. Du får även möjlighet att utveckla generella kompetenser såsom informationssökning och förmedling, projektarbete, rapportering och självständigt arbete i en professionell kontext.

Praktiktiden ger dig en fördjupad förståelse för hur arbete kan bedrivas vid en organisation inom ABM-sektorn, relevant för såväl vidare studier som för arbetsmarknaden.

Du förväntas i första hand själv hitta en lämplig praktikplats. I samråd med arbetsplatsen och institutionen formulerar du en för verksamheten relevant enskild uppgift eller uppdrag som kan genomföras under kursperioden.

Kursen ges endast (som en valbar kurs) inom masterprogrammet i ABM.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15