Kurs

Kurskod: ABMA15
Engelsk titel: Archival Science: Physical and Digital Archives
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Anmälningskod: LU-72000
Behörighet: Grundläggande samt minst 90 högskolepoäng, varav minst 60 poäng i samma ämne (eller motsvarande).

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:A127

Kursansvarig: Ann-Sofie Klareld
Lärare: Ann-Sofie Klareld , Fredrik Tersmeden

Beskrivning

I kursen Fysiska och digitala arkiv får du kunskap om terminologi och central teoribildning inom ämnet arkivvetenskap. Du får lära dig vilka olika typer av arkiv som finns, vad de har för uppgifter och förutsättningar, vilka olika arkivmaterial som bevaras och hur de hanteras. Arkiv hanterar såväl fysiskt som digitalt material och kursen fokuserar delvis på den viktiga frågan hur vi ska bevara den stora mängd material som skapas digitalt. I kursen får du också lära dig om arkivens roll som kunskapsförmedlare och olika former för att förmedla kunskap. De teoretiska delarna varvas med verksamhetsförlagd praktik på ett arkiv.

Ingående delar

  • Arkivens samhällsroll - tentamen , 4,5 hp
  • Arkivens samhällsroll - tentamen praktikrapport , 3 hp
  • Arkivteknik - tentamen , 4,5 hp
  • Arkivteknik - praktikrapport , 3 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har arkivstudenter gjort sin praktik under de senaste åren.

Läs en master!

Om du är intresserad av denna kurs är du kanske också intresserad av

Masterprogram i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, museologi

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15