Person

Shirley Chan

Doktorand

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post shirley.chankultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i bibliotek- och informationsvetenskap sedan september 2020. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur digitala fan gemenskaper samspelar med sociala medieplattformar i deras informationsproduktion och organisation samt dess implikationer för samtida samt framtida förståelse för gemenskaperna och deras praktiker.

Mina forskningsintressen kretsar kring digitalt bevarande, digital deltagarkultur, digitalisering samt datafiering av sociala och kulturella processer.

Jag har en bakgrund som arkivarie med fokus på digital information inom offentlig förvaltning. Jag har även en examen från masterprogrammet i ABM (med inriktning arkiv) från Lunds universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Shirley Chan

Doktorand

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post shirley.chankultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15