Person

Doktorand

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post shirley.chankultur.luse

Rum LUX:C427

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i bibliotek- och informationsvetenskap sedan september 2020. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag bevarande av fan kultur i plattformsmiljöer och utmaningarna som dessa miljöer inbegriper för att kunna bevara informationen långsiktigt.

Mina forskningsintressen kretsar kring produktion, klassifikation och bevarande av online kultur och digitala teknologiers roll i att forma informationsprocesser i samtiden och för bevarande.

Jag har en bakgrund som arkivarie med fokus på digital information inom offentlig förvaltning. Jag har även en examen från masterprogrammet i ABM (med inriktning arkiv) från Lunds universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post shirley.chankultur.luse

Rum LUX:C427

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15