Person

Shirley Chan

Doktorand

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post shirley.chankultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Doktorand i bibliotek- och informationsvetenskap sedan september 2020. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag information som uppkommer i samspelet mellan digitala fan gemenskaper och sociala medieplattformar samt dess implikationer för samtida samt framtida förståelse för gemenskaperna,.

Mina forskningsintressen kretsar kring produktion, klassifikation och bevarande av digital information, sociala medier och digital deltagandekultur.

Jag har en bakgrund som arkivarie med fokus på digital information inom offentlig förvaltning. Jag har även en examen från masterprogrammet i ABM (med inriktning arkiv) från Lunds universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Shirley Chan

Doktorand

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post shirley.chankultur.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15