Person

Universitetslektor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Skyddsombud

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ann-sofie.klareldkultur.luse

Telefon 046–222 41 88

Rum LUX:C438

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är doktor i data- och systemvetenskap med inriktning mot arkiv- och informationsvetenskap. Jag undervisar på kandidatprogrammet Digitala kulturer samt mastersprogrammet ABM. Min forskning har framför allt berört arkivbildning och digitalt bevarande inom den offentlig sektorn. Jag är även intresserad av hur DNA-analys används inom släktforskning.

Jag är medlem av det internationella forskningsnätverket IRFD Network Digitization and the Future of Archives (2018-2021), som organiseras via Aalborg universitet.

Böcker (1 st)

Artiklar (4 st)

Rapporter (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Undervisning

Universitetslektor

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Skyddsombud

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ann-sofie.klareldkultur.luse

Telefon 046–222 41 88

Rum LUX:C438

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15