Person

Jessica Enevold

Avdelningsansvarig

 • Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Stf prefekt

 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för etnologi
 • Digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jessica.enevoldkultur.luse

Telefon 046–222 04 19

Rum LUX:C445

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är avdelningsansvarig för ABM, Digitala Kulturer och Förlags- och Bokmarknad, Docent i Digitala Kulturer och lektor i digitala kulturer/etnologi. Min forskning ägnas digitala och analoga populär- och vardagskulturella fenomen i observerad empiri, medier och arkiv. Just nu studerar jag Husdrömmar: hur produceras och konsumeras de? Vem bor var, hur, varför? I blickfånget står visningar, "fastighets-TV", Hemnet, mäklarreklam, renoveringsiver, kulturarv och hållbarhet. Teman som hem-skapande, kreativitet, resande, hälsa, spel, kärlek, mobilitet är intressanta för mig, liksom digitaliseringen och dess baksidor. Jag vurmar för pedagogisk utveckling. Genusvetenskap genomsyrar min forskning. Min bakgrund är feministiska kulturstudier och engelska, men min praktik och hemvist är sen länge etnologi, digitala kulturer, och sedan några år även ABM och informationsvetenskap. Jag har lång redaktörserfarenhet bl a av Game Studies (2007 -nu). Jag sitter sedan 2023 i fakultetens lärarförslagsnämnd.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Se LUCRIS /LUP

Jessica Enevold

Avdelningsansvarig

 • Avdelningen för ABM, digitala kulturer samt förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Stf prefekt

 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för etnologi
 • Digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jessica.enevoldkultur.luse

Telefon 046–222 04 19

Rum LUX:C445

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15