Person

Jessica Enevold

Avdelningsansvarig

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jessica.enevoldkultur.luse

Telefon 046–222 04 19

Rum LUX:C445

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är avdelningsansvarig för ABM, Digitala Kulturer och Förlags- och Bokmarknad och Docent i Digitala Kulturer samt lektor i digitala kulturer och etnologi. Min forskning ägnas digitala och analoga populär- och vardagskulturella fenomen, i såväl observerad empiri som medier och arkiv. Just nu: Husdrömmar: hur produceras och konsumeras de? Vem bor var, hur och varför? I blickfånget står visningar, "fastighets-TV", Hemnet, mäklarreklam, renoveringsiver, kulturarv och hållbarhet. Teman som hem-skapande, kreativitet, resande, hälsa, spel, kärlek, mobilitet får mig att lystra, liksom digitaliseringen och dess baksidor. Jag vurmar också för pedagogisk utveckling. Genusvetenskap genomsyrar min forskning. Min bakgrund är feministiska kulturstudier och engelska, men min praktik och hemvist är sen länge etnologi, digitala kulturer, och sedan några år även ABM och informationsvetenskap. Jag har lång redaktörserfarenhet bl a av Game Studies (2007 -nu). Jag sitter i fakultetens lärarförslagsnämnd.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Suppleant, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Se LUCRIS /LUP

Jessica Enevold

Avdelningsansvarig

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jessica.enevoldkultur.luse

Telefon 046–222 04 19

Rum LUX:C445

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

+46462220419

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15