Person

Jessica Enevold

Avdelningsansvarig

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jessica.enevoldkultur.luse

Telefon 046–222 04 19

Rum LUX:C445

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är avdelningsansvarig för ABM, Digitala Kulturer och Förlags- och bokmarknad. Jag undervisar på MACA-programmet - Master of Applied Cultural Analysis vid avdelningen för etnologi. Som forskare ägnar jag mig åt digitala och analoga populär- och vardagskulturella fenomen. Jag studerar husdrömmar: hur de produceras och konsumeras i olika fora. I blickfånget står fastighetsmarknaden, Hemnet, köpare, mäklare, renoveringsiver, och hållbarhetstänkande. Kreativitet, turism, livsstil, hälsa (jag är bl a leg. sjukgymnast) mobilitet och resande är annars teman som får mig att spetsa öronen, liksom digitaliseringens baksidor. Jag har ett stort intresse för högskolepedagogik. Genusvetenskap och diskurs-intresse genomsyrar min forskning då min bakgrund är feministiska kulturstudier och engelska, men jag har numera praktik och hemvist inom etnologi. Jag har lång redaktörserfarenhet och driver spelvetenskapliga tidskriften Game Studies sen 2008 och grundade Game Studies Insamlingsstiftelse 2010.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (37 st)

Övrigt (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Se LUCRIS /LUP

Jessica Enevold

Avdelningsansvarig

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Universitetslektor

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jessica.enevoldkultur.luse

Telefon 046–222 04 19

Rum LUX:C445

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

+46462220419

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15