Kurs

Kurskod: ETNB07
Engelsk titel: Ethnology: Violence, Gender and Culture
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2017.

Kurstillfälle: höstterminen 2017
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2017-08-28 – 2018-01-14
Anmälningskod: LU-30521
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2017-08-28 kl. 15.15 – 17.00 i LUX:C214

Lärare: Inger Lövkrona, Gabriella Nilsson

Beskrivning

Kursen behandlar könsrelaterat våld i dagens svenska samhälle, med historiska och internationella utblickar. Kursen syftar till att utifrån ett genus- och kulturperspektiv belysa och problematisera sambanden mellan kön och våld, hur könsrelaterat våld förstås och förklaras inom olika forskningstraditioner, i offentlig politik och i mediedebatten, samt vilka konsekvenser det får för samhällets hantering av könsrelaterat våld.

Kursen består av följande delkurser:

  1. Våldets kön (3 hp)
  2. Leva med våld (5 hp)
  3. Sexualitet och våld (3 hp)
  4. Våld och den Andre (4 hp).

Delkurser

  1. Våldets kön, 3 hp
  2. Leva med våld, 5 hp
  3. Sexualitet och våld, 3 hp
  4. Våld och den Andre, 4 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Cykelsadel av en äldre modell.

Kompetensprofil – etnologi

En folder om etnologers kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15