lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i etnologi vid Lunds universitet sedan 2001, numera emerita. Genusforskare inom temat kön, våld och sexualitet med historisk inriktning. Min pågående forskning rör genusrelaterat våld. Boken "Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser" (tillsammans med docent Gabriella Nilsson) utkom i juli 2015 på Studentlitteratur.

Under åren 2016 till 2017 har jag haft ett uppdrag som nationell expert för EIGE (European Institute for Gender Equality). Uppdraget har rört datainsamling av våld mot kvinnor. För närvarande arbetar jag tillsammans med Gabriella Nilsson på projektet Unga och sexuellt våld ((finansierat av Brottsofferfonden).

Jag har under en tioårs-period utbildat seniora forskare och lärare i genusintegrerat akademiskt ledarskap - AKKA. Samtliga fem program har dokumenterats i rapporter som kan beställas hos mig.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (1 st)
Rapporter (3 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Inger Lövkrona

Professor emerita
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post inger.lovkronakultur.luse

Mobil 073–405 21 46

Rum LUX:A410

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30