Person

Gabriella Nilsson

Docent, forskare, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gabriella.nilssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 28

Rum LUX:C456

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (22 st)

Bokkapitel (13 st)

Konferensbidrag (17 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Gabriella Nilsson

Docent, forskare, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gabriella.nilssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 28

Rum LUX:C456

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30