Person

Gabriella Nilsson

Prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gabriella.nilssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 28

Rum LUX:C318

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (25 st)

Bokkapitel (17 st)

Konferensbidrag (20 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (4 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Gabriella Nilsson

Prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gabriella.nilssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 28

Rum LUX:C318

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15