Person

Gabriella Nilsson

Prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gabriella.nilssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 28

Rum LUX:C318

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är docent och verksam som lektor i etnologi. Sedan 2022 har jag uppdraget som prefekt på institutionen för kulturvetenskaper.

Som lärare undervisar jag på alla nivåer - från grundutbildningen i etnologi till masterutbildningen i tillämpad kulturvetenskap och genom handledning av doktorander. Viktigt för mig som lärare är att synliggöra hur makt fungerar på individ- och samhällsnivå i olika kulturella sammanhang.

Samma intresse har avspeglat sig i forskningen där fokus har varit på maktordningars inverkan på människors liv. Mer konkret har forskningen handlat om sexuellt våld, vårdmöten, barns hälsa, ålder och åldrande samt om arbetsliv i digitala kulturer.

Rollen som prefekt ser jag som både utmanande och intressant inte minst genom inblicken den ger i universitetsorganisationen som helhet. Centrala för institutionens arbete är frågor som hållbar arbetsmiljö, synligare forskning och inkluderande undervisning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Gabriella Nilsson

Prefekt

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post gabriella.nilssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 28

Rum LUX:C318

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15