Kurs

Kurskod: ETNB08
Engelsk titel: Ethnology: Health, Power and Culture
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart, eftermiddagstid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-30501
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2023-08-29 kl. 15.15 – 17.00 i LUX:A233

Lärare: Alma Aspeborg, Emma Eleonorasdotter, Raquel Garcia Plaza, Lars-Eric Jönsson, Rui Liu, Anna Tunlid

Beskrivning

Kursen behandlar fenomenet hälsa i dagens svenska samhälle, med historiska och internationella utblickar.

Kursen syftar till att utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv belysa och problematisera sambanden mellan hälsa och makt. Här ingår ett fokus på hur normativa föreställningar om hälsa, sjukdom och funktionsvariation konstrueras på en samhällsnivå, såsom inom olika forskningstraditioner, i mediedebatten eller inom vårdens olika professioner. Vidare behandlas vilka konsekvenser dessa föreställningar får för individen och dennas upplevelser och erfarenheter av den egna hälsan.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av kulturanalys och maktkritik, inte minst till dig som i din framtida yrkesprofession kommer att verka inom hälsofältet, såsom inom vård och omsorg.

Kursen består av följande delkurser:
Kulturanalytiska perspektiv på makt och hälsa (7,5 hp)
Möten, identitet, kropp (7,5 hp)

Ingående delar

  • Kulturanalytiska perspektiv på hälsosystem, 7,5 hp
  • Möten, identitet, kropp, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Hand som håller i ett måttband
Vem bestämmer vad som är sjukt och friskt? Vilken kropp är tillåten? Vem har rätt till en god hälsa?

Cykelsadel av en äldre modell.

Kompetensprofil: etnologi

– om etnologers kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15