Person

Lars-Eric Jönsson

Professor, avdelningsansvarig

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lars-eric.jonssonkultur.luse

Telefon 046–222 43 11

Mobil 070–699 19 98

Rum LUX:C442

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är verksam vid Lunds universitet sedan mars 2001. Från och med 1 januari 2009 tillhör jag Inst. för kulturvetenskaper, Avd. för etnologi. Här har jag min verksamhet, dels som forskare, dels som lärare.

Sedan 2013 är jag redaktör för den nordiska tidskriften Ethnologia Scandinavica. Mina forskningsintressen är kulturhistoriska och riktade mot bland annat psykiatrins historia, kulturarv, mobilitet samt mediehistoria. Sedan 2011 är jag professor i etnologi vid Lunds universitet. Mellan 2016 och 2022 drev jag två forskningsprojekt: 1) Cykeln och friheten (med Charlotte Hagström) och 2) Kungar, sex och skandaler: En studie av skvaller och journalistik (med Mia-Marie Hammarlin). 2020 inleddes projektet Just Room? Architecture, Technologies and Spatial Practice of the District Law Court (med Eva Löfgren och Jonathan Westin vid Göteborgs universitet och Mattias Kärrholm vid Lunds universitet, LTH).

Jag är ledamot och styrelseledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Lars-Eric Jönsson

Professor, avdelningsansvarig

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lars-eric.jonssonkultur.luse

Telefon 046–222 43 11

Mobil 070–699 19 98

Rum LUX:C442

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15