Person

Lars-Eric Jönsson

Professor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lars-eric.jonssonkultur.luse

Telefon 046–222 43 11

Mobil 070–699 19 98

Rum LUX:C442

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har varit verksam vid Lunds universitet sedan mars 2001. Från och med 1 januari 2009 tillhör jag Institutionen för kulturvetenskaper, Avd. för etnologi. Här har jag min dagliga verksamhet, dels som forskare, dels som lärare.

Sedan 2013 är jag redaktör för den nordiska tidskriften Ethnologia Scandinavica. Mina forskningsintressen är riktade mot psykiatrins historia och samhällets förhållningssätt till avvikande människor, kulturarv och historiebruk samt cyklingens kulturhistoria. Sedan 2011 är jag professor i etnologi vid Lunds universitet. 2016 driver jag två projekt: 1) Cykeln och friheten (med Charlotte Hagström) och 2) Rykten, skvaller och skandaler: En studie av kungliga frillor och journalistiska arbetsmetoder (med Mia-Marie Hammarlin). 2020 inleddes projektet Just Room? Architecture, Technologies and Spatial Practice of the District Law Court som sker i samarbete med Eva Löfgren och Jonathan Westin vid Göteborgs universitet och Mattias Kärrholm vid Lunds universitet, LTH.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (10 st)

Redaktörskap (14 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (43 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (20 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (59 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Lars-Eric Jönsson

Professor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lars-eric.jonssonkultur.luse

Telefon 046–222 43 11

Mobil 070–699 19 98

Rum LUX:C442

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15