Person

Lars-Eric Jönsson

Professor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lars-eric.jonssonkultur.luse

Telefon 046–222 43 11

Mobil 070–699 19 98

Rum LUX:C442

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har varit verksam vid Etnologiska institutionen, Lunds universitet sedan mars 2001. Från och med 1 januari 2009 tillhör jag, liksom Etnologiska avdelningen, Institutionen för kulturvetenskaper. Här har jag min dagliga verksamhet, dels som forskare, dels som lärare.

Sedan 2013 är jag redaktör för den nordiska tidskriften Ethnologia Scandinavica. Mina forskningsintressen är riktade mot psykiatrins historia och samhällets förhållningssätt till avvikande människor, kulturarv och historiebruk samt cyklingens kulturhistoria.Sedan 2011 är jag professor i etnologi vid Lunds universitet. 2016 driver jag två projekt: 1) Cykeln och friheten (med Charlotte Hagström) och 2) Rykten, skvaller och skandaler: En studie av kungliga frillor och journalistiska arbetsmetoder (med Mia-Marie Hammarlin).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsintressen kretsar i huvudsak kring två fenomen: dels samhällets behandling och omhändertagande av socialt avvikande människor, dels kulturarv och bruket av det förflutna. Studiet av social avvikelse har jag framförallt genomfört via historiska perspektiv. Avhandlingen handlade om psykiatrins anstaltsbundna epok 1850-1970. De senaste åren har jag på motsvarande sätt undersökt den ”nya” öppna psykiatrins sätt att möta, behandla och skapa kunskap om patienterna. Till stor del har dessa studier kretsat kring begreppen makt, kunskap, kropp och rum. Frågan om hur psykiatrin och sociala myndigheter producerar kunskap om sina patienter eller klienter intresserar mig mycket liksom vilka konsekvenser sådan kunskap får för den omskrivna människan.
Min forskning om kulturarvsprocesser har framförallt ägnats frågan om hur det går till när företeelser som byggnader och föremål upphöjs till kulturarv. På vilka grunder blir något kulturarv? Och vad väljs bort?
Tillsammans med Charlotte Hagström har jag sedan några år tillbaka byggt upp ett nytt projekt om cykling (Cykeln och friheten). Med Mia-Marie Hammarlin driver jag projektet Rykten, skvaller och skandaler: En studie av kungliga frillor och journalistiska arbetsmetoder som är en både nutida och historisk studie av hur skvaller är en del av journalistiken. Fallstudierna hämtas från tre så kallade kungliga skandaler och sträcker sig från slutet av 1800-talet till nutid.

Böcker (10 st)

Redaktörskap (15 st)

Artiklar (18 st)

Bokkapitel (40 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (19 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (54 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Lars-Eric Jönsson

Professor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lars-eric.jonssonkultur.luse

Telefon 046–222 43 11

Mobil 070–699 19 98

Rum LUX:C442

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15