Course

Course code: ETNB08
Swedish title: Etnologi: Hälsa, makt och kultur
Credits: 15

NB! The course is not given this semester. The information below is about autumn semester 2024. The course was also given earlier. Choose semester above for more information!

Study period: autumn semester 2024
Type of studies: part time, 50 %, afternoon
Study period: 2024-09-02 – 2025-01-19
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-30501
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Description

Kursen behandlar fenomenet hälsa i dagens svenska samhälle, med historiska och internationella utblickar.

Kursen syftar till att utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv belysa och problematisera sambanden mellan hälsa och makt. Här ingår ett fokus på hur normativa föreställningar om hälsa, sjukdom och funktionsvariation konstrueras på en samhällsnivå, såsom inom olika forskningstraditioner, i mediedebatten eller inom vårdens olika professioner. Vidare behandlas vilka konsekvenser dessa föreställningar får för individen och dennas upplevelser och erfarenheter av den egna hälsan.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av kulturanalys och maktkritik, inte minst till dig som i din framtida yrkesprofession kommer att verka inom hälsofältet, såsom inom vård och omsorg.

Kursen består av följande delkurser:
Kulturanalytiska perspektiv på makt och hälsa (7,5 hp)
Möten, identitet, kropp (7,5 hp)

Included parts

  • Cultural Analytical Perspectives on Health Systems, 7.5 credits
  • Encounters, Identity, Body, 7.5 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Eftermiddagstid Lund, halvfart
In Swedish
2 September 2024 – 19 January 2025

Öppnas för anmälan den 15 March 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 28,750
First payment: SEK 28,750
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

15

April 2024

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15