lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är antropolog och mitt forskningsintresse berör hälso-och sjukvård policy, särskilt på global nivå. Jag forskar förhandlingar på Världshälsoorganisationen ur ett etnografisk perspektiv.

Jag är också intresserad av hiv policy samt reproduktiv hälsa i Sverige, och har forskat våld mot hälso- och sjukvårdspersonal.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (12 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Rachel Irwin

Forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post rachel.irwinkultur.luse

Rum C412

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30