lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige och är numera forskare i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot vetenskapshistoria och STS-studier.

Mitt forskningsintresse kretsar kring villkoren för vetenskapliga kunskapsfälts etablering och institutionalisering, särskilt i relation till politiska och praktiska intressen i samhället. Förutom genetikens historia har jag ägnat mig åt molekylärbiologins framväxt samt miljöforskningens utveckling med fokus på biologisk mångfald. Jag arbetar för närvarande inom två forskningsprojekt: ett som behandlar samspelet mellan medicinsk genetik och genetisk rådgivning, och ett som handlar om villkor och drivkrafter för utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekologisk ekonomi. Till mina forskningsintressen hör även utvecklingen av universiteten som centrala kunskapsinstitutioner i samhället.

Forskning

Om forskningen

Jag disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige och är numera forskare i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot vetenskapshistoria och STS-studier. 

Mitt forskningsintresse kretsar kring villkoren för vetenskapliga kunskapsfälts etablering och institutionalisering, särskilt i relation till politiska och praktiska intressen i samhället. Förutom genetikens historia har jag ägnat mig åt molekylärbiologins framväxt samt miljöforskningens utveckling med fokus på biologisk mångfald. Jag arbetar för närvarande inom två forskningsprojekt: ett som behandlar samspelet mellan medicinsk genetik och genetisk rådgivning, och ett som handlar om villkor och drivkrafter för utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekologisk ekonomi. Till mina forskningsintressen hör även utvecklingen av universiteten som centrala kunskapsinstitutioner i samhället.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (12 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (9 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Jag är ledamot i Gentekniknämnden.

Anna Tunlid

Forskare, docent
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.tunlidkultur.luse

Rum LUX:C351

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30