Person

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.tunlidkultur.luse

Rum LUX:C351

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade 2004 på en avhandling om genetikens etablering och utveckling i Sverige och är numera forskare i idé- och lärdomshistoria med inriktning mot vetenskapshistoria och STS-studier.

Mitt forskningsintresse kretsar kring villkoren för vetenskapliga kunskapsfälts etablering och institutionalisering, särskilt i relation till politiska och praktiska intressen i samhället. Förutom genetikens historia har jag ägnat mig åt molekylärbiologins framväxt samt miljöforskningens utveckling med fokus på biologisk mångfald. Jag arbetar för närvarande inom två forskningsprojekt: ett som behandlar samspelet mellan medicinsk genetik och genetisk rådgivning, och ett som handlar om villkor och drivkrafter för utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsfältet ekologisk ekonomi. Till mina forskningsintressen hör även utvecklingen av universiteten som centrala kunskapsinstitutioner i samhället.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (12 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (9 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Jag är ledamot i Gentekniknämnden.

Forskare, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna.tunlidkultur.luse

Rum LUX:C351

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30