Kurs

Kurskod: ETNA14
Engelsk titel: Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-70500
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 8.15 – 10.00 i LUX:C214

Kursansvarig: Paul Agnidakis
Lärare: Paul Agnidakis , Alma Aspeborg , Anna Burstedt , Kristina Ericson , Karin Gustavsson , Katarzyna Herd , Håkan Jönsson , Lars-Eric Jönsson , Gabriella Nilsson , Thomas O'dell

Beskrivning

Vi etnologer är intresserade av hur människor skapar mening i sina liv och förståelse för sin omvärld. Detta är viktigt för att förstå varför människor gör som de gör - och inte gör. För att förstå människan som kulturvarelse, helt enkelt. Betydelsefullt är t.ex. den roll som genus, klass, etnicitet, sexualitet, kropp och funktionalitet spelar i möte mellan människor och med den sociala omgivningen.

Vardagen och det till synes triviala är särskilt spännande för oss etnologer, då vi gärna går in köksingången för att få syn på "det stora genom det lilla". Det vill säga, vi vill synliggöra större samhälleliga strukturer och fenomen genom insikter om individers liv och leverne. Även ett historiskt perspektiv är viktigt, både för att förstå dåtidens människor och livsvillkor och nutidens. 

Nu när du ska bli etnolog kommer du att träna upp en förståelse för hur de värderingar och normer som finns i samhället idag har uppstått och kommit att skapa de kulturella mönster som vi uppfattar som självklara och normala. "Hur kunde det bli så här?", är en fråga du kommer att kunna svara på. Utöver vetenskapliga insikter om sådant som vardagsliv, kulturmöten och historiebruk kommer utbildningen i etnologi successivt att ge dig erfarenhet av att tillämpa de metoder som behövs för att kunna genomföra en kulturanalys, och ge dig en inblick i hur det är att yrkesarbeta som etnolog.

Under terminen kommer du att successivt introduceras till etnologiämnet via fyra olika tematiska ingångar - seendet (delkurs 1), letandet (delkurs 2), kännandet (delkurs 3) och lyssnandet (delkurs 4). Dessa fyra verb är centrala för hur människor lever sina liv, men de utgör också viktiga metodologiska utgångspunkter när etnologer arbetar för att förstå dessa levda liv. När du gått igenom alla fyra delkurserna ska du, via de här fyra ingångarna, ha fått en fördjupad förståelse av vad det innebär att vara människa - och att vara etnolog. 

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen 

Ingående delar

  • Etnologiska perspektiv , 7,5 hp
  • Kulturhistoriska perspektiv och metoder , 7,5 hp
  • Materialitet, konsumtion och kulturarv , 7,5 hp
  • Berättande och folklore , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs är 57 500 SEK.

Vägar till examen – ämne

Vill du ta kandidatexamen i detta ämne? Läs mer här!

Etnologi på Instagram

@etnologi_i_lund finns på Instagram. Följ oss gärna!

Cykelsadel av en äldre modell.

Kompetensprofil: etnologi

– om etnologers kunskaper och kompetenser.

Utbildningsvägar för etnologistudenter

Läs etnologi 90 hp och fortsätt med en praktik/projekt-kurs eller ett masterprogram! Klicka här för att få veta mer!

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15