Person

Thomas O'dell

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.odellkultur.luse

Telefon 046–222 76 87

Rum LUX:C416

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag heter Tom O’Dell och är professor i etnologi. Just nu bedriver jag ett projekt tillsammans med Lizette Gradén på ett projekt som är finansierade av Riksantikvarieämbetet och heter: Understanding the Conditions Facing Heritage in a Hybrid Market (2017-2018). Min tidigare forskning har fokuserat på tre huvud områden:

1) Kopplingen mellan kultur och ekonomi. I samband med detta har jag studerat turismen och upplevelse ekonomin. Bland annat har jag publicerat boken Spas and the Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses.

2) Mobilitet och dess betydelse i det moderna samhället. Här har jag studerat allt från turismen till folks daglig pendlig mellan arbetet och hemmet.

3) Transnationella kulturella processer. I samband med detta tema har jag framför allt studerat Amerikaniseringen av Sverige. Min doktorsavhandlingen publicerades 1997 och hette, Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Thomas O'dell

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.odellkultur.luse

Telefon 046–222 76 87

Rum LUX:C416

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15