lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Håkan Jönsson, född 1971 i Lund. Gick restaurangskola på gymnasiet, började 1988 arbeta på Grand Hotell i Lund som kock. Började läsa på universitetet i mitten av 1990-talet, blev doktorand år 2000 och fil dr 2005.

Min forskning rör sig inom fältet etnologisk kulturanalys med fokus på konsumtion, mat och måltid samt kulinarisk turism. Jag har även forskat kring hälsofrågor och Framsyn för regional utveckling.Forskningen är primärt nutidsinriktad, med ett historiskt komparativt perspektiv. Jag fäster stor vikt vid tillämpningen av forskningsresultaten och har även deltagit i flera direkt tillämpade projekt. Jag vill alltså bedriva forskning som inte bara vill förstå samhällsfenomen utan också påverka dem.

Forskning

Om forskningen

Mitt avhandlingsprojekt ”Mejeridiskens nya ekonomi” startade i frågor kring hur kultur och ekonomi flätas samman i det senmoderna samhället och vilka nya vanor, värderingar och föreställningar som uppstår ur dessa processer har varit frågor som följt med under min verksamhet som forskare. I avhandlingen valde jag att studera mejerivarornas omvandling i Öresundsregionen. I avhandlingen ”Mjölk – En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi” (2005) tar jag bland annat upp hur mjölken blev förknippad med svenskhet och hur detta håller på att förändras i den allt mer globaliserade livsmedelsmarknaden. Ett annat viktigt tema är hur varuexplosionen och försöken att förknippa immateriella värden med vardagliga konsumtionsprodukter har påverkat både produktionen och konsumtionen av mejerivaror.
Under avhandlingsarbetet kom jag in på flera forskningsområden som jag sedan har fördjupat mig inom. Det empiriska materialet ledde in mig på fältet Mat och måltidsforskning, där jag fördjupat mig i den gastronomiska utvecklingen i Sverige de senaste decennierna. Då livsmedelsproduktion påverkar både livet på och uppfattningen om landsbygden kom jag in på frågor om landsbygdens omvandling och kulinarisk turism. För närvarande pågår projektet Måltiden i Upplevelseekonomin som undersöker hemmamatlagningens förändring. För samtliga fält gäller att jag allt mer har börjat arbeta med tillämpningar och inte bara med grundforskning och att jag strävat efter att finna tvärvetenskapliga samarbeten.

Publikationer

Böcker (7 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (27 st)
Konferensbidrag (10 st)
Rapporter (7 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Preses i Måltidsakademien. Se www.maltidsakademien.se

Ledamot av Skånes Livsmedelsakademis ledningsgrupp Se www.livsmedelsakademin.se

Ledamot i Skåneländska Gastronomiska akademien Se www.skga.nu

Koordinator för Matforskarnätverket (tidigare Nätverket Konsumentnära Livsmedelsforskning) som med bas i Skåne samlar över hundra konsumentnära livsmedelsforskare från Sverige och övriga nordiska länder.

Håkan Jönsson

Docent, forskare, universitetslektor
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post hakan.jonssonkultur.luse

Telefon 046–222 95 12

Rum C444

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30