Person

Håkan Jönsson

Docent, forskare, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post hakan.jonssonfood.lthse

Telefon 046–222 95 12

Mobil 073–360 35 21

Rum
LUX:C444 (docent)
C444 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Håkan Jönsson, född 1971 i Lund. Gick restaurangskola på gymnasiet, började 1988 arbeta på Grand Hotell i Lund som kock. Började läsa på universitetet i mitten av 1990-talet, blev doktorand år 2000 och fil dr 2005.

Sedan flera år håller jag på med forskning om den gastronomiska utvecklingen i Sverige. För närvarande arbetar jag tillsammans med Karin M Ekström med forskningsprojektet "Butiken som mötesplats". På senare år har internationella forskningsprojekt och uppdrag blivit allt viktigare. Jag arbetar inom Horizon 2020-projektet NextFOOD- Educating the next generation of professionals in the agrifood system och utvecklingsprojektet SBFOODINNO Jag är också vice ordförande i den europeiska arbetsgruppen för etnologisk matforskning, SIEF Food WG. Jag fäster stor vikt vid tillämpningen av forskningsresultaten och har även deltagit i flera direkt tillämpade projekt. Jag vill alltså bedriva forskning som inte bara vill förstå samhällsfenomen utan också påverka dem.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt avhandlingsprojekt ”Mejeridiskens nya ekonomi” startade i frågor kring hur kultur och ekonomi flätas samman i det senmoderna samhället och vilka nya vanor, värderingar och föreställningar som uppstår ur dessa processer har varit frågor som följt med under min verksamhet som forskare. I avhandlingen valde jag att studera mejerivarornas omvandling i Öresundsregionen. I avhandlingen ”Mjölk – En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi” (2005) tar jag bland annat upp hur mjölken blev förknippad med svenskhet och hur detta håller på att förändras i den allt mer globaliserade livsmedelsmarknaden. Ett annat viktigt tema är hur varuexplosionen och försöken att förknippa immateriella värden med vardagliga konsumtionsprodukter har påverkat både produktionen och konsumtionen av mejerivaror.
Under avhandlingsarbetet kom jag in på flera forskningsområden som jag sedan har fördjupat mig inom. Det empiriska materialet ledde in mig på fältet Mat och måltidsforskning, där jag fördjupat mig i den gastronomiska utvecklingen i Sverige de senaste decennierna. Då livsmedelsproduktion påverkar både livet på och uppfattningen om landsbygden kom jag in på frågor om landsbygdens omvandling och kulinarisk turism. För närvarande pågår projektet Måltiden i Upplevelseekonomin som undersöker hemmamatlagningens förändring. För samtliga fält gäller att jag allt mer har börjat arbeta med tillämpningar och inte bara med grundforskning och att jag strävat efter att finna tvärvetenskapliga samarbeten.

Böcker (8 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (27 st)

Konferensbidrag (12 st)

Rapporter (9 st)

Recensioner (10 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

• Vice ordförande i SIEF International Ethnological Food Research Group (2016-)

• Medlem i sekretariatet med ansvar för utbildningsfrågor för EIT Food@LU

• Styrgruppsledamot, LU Food Faculty

• Preses i Måltidsakakademin (2012-2015, ledamor 2005-)

• Sekreterare i den Såneländska gastronomiska akademien (2005-2012, ledamot 2005-)

• Koordinator, Lund University Food Studies (2015-2017)
• Ledamot av Food Nexus Nordic sekretariat (2014-2017)
• Avdelningsansvarig, etnologiska avdelningen, Lunds universitet (2010-2011, biträdande 2012-2014)
• Ledamot av ledningsgruppen, Skånes Livsmedelsakademi (2008-2013)
• Projektledare, Smaka på Skåne (2010-2013)
• Koordinator för Matforskarnätverket (2007-2015)

Håkan Jönsson

Docent, forskare, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post hakan.jonssonfood.lthse

Telefon 046–222 95 12

Mobil 073–360 35 21

Rum
LUX:C444 (docent)
C444 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15