Person

Chef, katalogadministratör

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karin.gustavssonfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 31 35

Mobil 073–360 74 25

Rum C208

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund (chef, katalogadministratör)
Helgonavägen 3, Lund (forskare)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (chef, katalogadministratör)
Box 192, 221 00 Lund (forskare)

Internpost hämtställe
62 (chef, katalogadministratör)
30 (forskare)

Jag är etnolog och undervisar i etnologi och museologi. Jag disputerade 2014 på avhandlingen "Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början". I min grundutbildning har jag bl a etnologi och arkeologi samt en påbyggnadsutbildning i restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan, Stockholm. Har varit verksam inom kulturarvssektorn på framförallt kommunal nivå.

Avhandlingen behandlar bebyggelsedokumentationer på den svenska landsbygden med fokus på sydsverige. Under framförallt 1920- och 1930-talen bedrevs fältarbeten i olika landsändar där olika aspekter av vad som ansågs vara en försvinnande allmogekultur dokumenterades. Ett av avhandlingens syften är att studera hur vetenskaplig kunskap uppstår ur ett praktiskt fältarbete. Projektets första år finansierades av Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen.

Sedan våren 2019 är jag chef för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, se www.folklivsarkivet.lu.se

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Utmärkelser:
Avhandlingen har uppmärksammats med pris från Nils Karlebys stiftelser för skånsk kultur och historia, av Kungl. Gustav Adolfsakademien för svensk folkkultur genom Gösta Bergs minnesfond samt av Vetenskapssocieteten i Lund.

Konferenser:
Jag har deltagit med konferensbidrag vid SIEF:s (Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore) konferenser i Lissabon 2011, i Tartu 2013, Zagreb 2015 och Göttingen 2017, vid den 32:a nordiska etnologi- och folkloristkonterensen i Bergen 2012, den 33:e nordiska etnologi- och folkloristkonterensen i Köpenhamn 2015 samt den 34:de nordiska etnologi- och folkloristkonferensen i Uppsala 2018.

I september 2019 var jag inbjuden som key note speaker vid konferensen The legacies of professor Ilmar Talve vid Åbo universitet.

Chef, katalogadministratör

  • Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Forskare

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karin.gustavssonfolklivsarkivet.luse

Telefon 046–222 31 35

Mobil 073–360 74 25

Rum C208

Besöksadress
Porfyrvägen 20, Lund (chef, katalogadministratör)
Helgonavägen 3, Lund (forskare)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (chef, katalogadministratör)
Box 192, 221 00 Lund (forskare)

Internpost hämtställe
62 (chef, katalogadministratör)
30 (forskare)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15