lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (2 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (8 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Lizette Gradén

Forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lizette.gradenkultur.luse

Mobil 076–128 02 35

Rum 416

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30