lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (5 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (8 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Lizette Gradén

Forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lizette.gradenkultur.luse

Mobil 070–032 14 82

Rum 416

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30