Person

Elisabet Göransson

Docent

 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Forskare

 • Tvärv. Latin
 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Lärare

 • Avdelningen för bokhistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Utbildningskoordinator

 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elisabet.goranssonctr.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (docent, lärare)
Helgonavägen 3, Lund (lärare, utbildningskoordinator)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (docent, lärare)
Box 192, 221 00 Lund (lärare, utbildningskoordinator)

Internpost hämtställe
20 (docent, lärare)
30 (lärare, utbildningskoordinator)

Rum LUX:B120

Jag arbetar som forskare i latin, utbildningskoordinator och timlärare. Docent i latin sedan 2016, fil.dr i latin sedan 2007. Ämneslärare i svenska och klassiska språk.

Kursansvarig för a) Paleografi, b) "Äldre texters förmedling (ÄTF)" (doktorandnivå; grundnivå), c) "Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources"

Undervisning på höstterminer: Efterklassiskt latin, (LATA01, dk 2, SOL), Paleografi, (BBHR02, avancerad nivå, bokhistoria), samt Editing and transcribing-kursen (HUXD01, engelskspråkig, online), samt vartannat år (jämna år) ÄTF på grundnivå samt doktorandnivå.

Aktuella projekt: Kunskap, magi och hästläkekonst (VR) 2021-2025, Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal (RJ) 2022-2024, textvetenskapligt nätverk "TextVid Öresund" (Einar Hansens Allhemsstiftelse + Forskningsfond).

Forskningsområde: textutgivning, dels inom nylatin, dels av medeltida texter.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Deltagande i tidigare forskningsprojekt:

Sophia Elisabeth Brenner – lärd kvinna och författare under stormaktstiden. Tvärvetenskapligt projekt stött av Humanistisk-Vetenskapliga forskningsrådet.

Skaramissalet. Tvärvetenskapligt projekt initierat av Stiftelsen för Skaramissalets utgivande.

Spelet om den rätta läran. Utgåva av de teologiska stridsskrifterna från den senare delen av den svenska reformationstiden med kommentarer och sammanfattningar. Tvärvetenskapligt projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Ars edendi: Konsten att ge ut texter på latin och grekiska från Europas medeltid. Forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Biträdande och ställföreträdande prefekt, Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Vishet och bildning. Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Kulturell evolution av texter. Forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Elisabet Göransson

Docent

 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Forskare

 • Tvärv. Latin
 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Lärare

 • Avdelningen för bokhistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Utbildningskoordinator

 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elisabet.goranssonctr.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (docent, lärare)
Helgonavägen 3, Lund (lärare, utbildningskoordinator)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (docent, lärare)
Box 192, 221 00 Lund (lärare, utbildningskoordinator)

Internpost hämtställe
20 (docent, lärare)
30 (lärare, utbildningskoordinator)

Rum LUX:B120

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15