Person

Elisabet Göransson

Forskare, arkivhanterare, katalogadministratör, utbildningskoordinator

 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent

 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

 • Avdelningen för bokhistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabet.goranssonctr.luse

Telefon 0046–222 90 62

Rum
LUX: B120 (forskare)
LUX:B120 (lärare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (arkivhanterare, forskare, katalogadministratör, lärare, utbildningskoordinator)
Box 201, 221 00 Lund (docent, lärare)

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som forskare i latin, som utbildningskoordinator och timlärare.

Kursansvarig för a) Paleografi, avancerad nivå, bokhistoria, b) "Äldre texters förmedling" (doktorandnivå; grundnivå), c) "Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources", i samarbete med kollegor vid Ca'Foscari University of Venice, Italy.

HT 2022 undervisning även i Efterklassiskt latin, samt på kursen Sayings and Stories as Educational Tools in Early and Medieval Christianity

Aktuella projekt: Kunskap, magi och hästläkekonst (VR) 2021-2025, Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal (RJ) 2022-2024, textvetenskapligt nätverk "TextVid Öresund" (Einar Hansens Allhemsstiftelse + Forskningsfond).

Docent i latin 2016. Doktorsexamen i latin 2007. Ämneslärare i svenska och klassiska språk.

Min huvudsakliga forskningsinriktning är textutgivning, dels inom nylatin, dels av medeltida texter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (12 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Deltagande i tidigare forskningsprojekt:

Sophia Elisabeth Brenner – lärd kvinna och författare under stormaktstiden. Tvärvetenskapligt projekt stött av Humanistisk-Vetenskapliga forskningsrådet.

Skaramissalet. Tvärvetenskapligt projekt initierat av Stiftelsen för Skaramissalets utgivande.

Spelet om den rätta läran. Utgåva av de teologiska stridsskrifterna från den senare delen av den svenska reformationstiden med kommentarer och sammanfattningar. Tvärvetenskapligt projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Ars edendi: Konsten att ge ut texter på latin och grekiska från Europas medeltid. Forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Biträdande och ställföreträdande prefekt, Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Vishet och bildning. Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Kulturell evolution av texter. Forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Elisabet Göransson

Forskare, arkivhanterare, katalogadministratör, utbildningskoordinator

 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent

 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

 • Avdelningen för bokhistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabet.goranssonctr.luse

Telefon 0046–222 90 62

Rum
LUX: B120 (forskare)
LUX:B120 (lärare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (arkivhanterare, forskare, katalogadministratör, lärare, utbildningskoordinator)
Box 201, 221 00 Lund (docent, lärare)

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15