Kurs

Kurskod: BBHB53
Engelsk titel: Book History: The History of Printing 1450–1800
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-03-21
Anmälningskod: LU-71700
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

På kursen får du lära dig om den grafiska kommunikationens villkor, medier och dokument, från tryckkonstens introduktion till omkring år 1800. Tyngdpunkten ligger på den kommunikationsrevolution som boktryckarkonsten medförde i västerlandet. 

Frågor som behandlas i kursen är: Vilka orsaker och effekter hade införandet av trycktekniken? Hur spreds trycket och hur utvecklades bokmarknaden? Hur kan vi förstå relationerna mellan kommunikationsteknik, kultur och samhälle? Hur har exempelvis censur och tryckfrihet påverkat bokproduktionen?

I kursen studerar och diskuterar vi dokument från den aktuella perioden: böcker, bildtryck och tidningar. Du får stifta bekantskap med hur böcker och andra trycksaker sett ut historiskt, vilka ideologiska, teknologiska och estetiska faktorer som har påverkat deras formgivning, samt vilken funktion de haft som förmedlare av det tryckta ordet. Kursen behandlar bland annat format, typografi och inbindning.

Kursen ingår som delkurs 3 i BBHA15 Bokhistoria, grundkurs, men kan även läsas separat. Kursen ges på distans via internet.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Nytt namn!

Kursen har bytt namn från Den handtryckta boken till Tryckets historia 1450-1800.

Kursen ingår även i BBHA15 Bokhistoria, grundkurs.

När ges kurserna i bokhistoria?

Kurserna ges på distans och halvfart enligt följande schema.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15