Kurs

Kurskod: BBHA24
Engelsk titel: Book History: Level 2
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-06-02
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Bokhistoria grundkurs (BBHA15) eller följande fyra kurser: Bokhistoria: handskriftens historia (BBHB51), Bokhistoria: bibliotekens historia (BBHB52), Bokhistoria: tryckets historia 1450–1800 (BBHB53) och Bokhistoria: det industriella trycket (BBHB54), eller motsvarande.

Beskrivning

På fortsättningskursen får du fördjupade kunskaper i tematiska delar av bokens och tryckkulturens historia. Kursen behandlar grafisk kommunikation ur både materiella och sociologiska aspekter, såväl praktiskt som teoretiskt. Genom kursen får du ökade insikter om hur man kan förstå den roll som böcker och andra dokument spelat historiskt. Du får också fördjupade teoretiska insikter om hur man kan studera dessa frågor.

I en tematisk delkurs får du lära dig om censur, tryckfrihet och politik genom historien. I en annan studerar du kopplingen mellan läsning och samhällsförändring. En tredje delkurs behandlar bokhistorisk teori och metod och i en fjärde delkurs får du lära dig att formulera ett bokhistoriskt problem och genomföra en enklare självständig forskningsuppgift.

Bokhistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1‒90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. filosofie kandidatexamen 180 hp). Kursen ges på halvfart och distans via internet.

Två av kursens delkurser ges även som fristående kurser. Läs mer om delkursernas innehåll här:

Censur, tryckfrihet och politik, 7,5 hp, https://www.kultur.lu.se/kurs/BBHB56
Läsningens historia, 7,5 hp, https://www.kultur.lu.se/kurs/BBHB55

Ingående delar

  • Censur, tryckfrihet och politik, 7,5 hp
  • Läsningens historia, 7,5 hp
  • Bokhistorisk teori och metod, 7,5 hp
  • Uppsats, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15