Person

Postdoc

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post britta.geschwindkultur.luse

Rum C336

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Britta Zetterström Geschwind

Född 1976, fil dr i etnologi, postdok.

Mina forskningsintressen rör sig kring kulturarv, dess bruk och minnesinstitutioner. Mer övergripande rör jag mig inom fältet institutionsforskning, med ett intresse för hur samhällsinstitutioner speglar och förhandlar nationella ideal och synen på demokrati. Nu arbetar jag med ett tvåårigt forskningsprojekt som dels undersöker de svenska civila flyktinglägrens institutionella vardag i andra världskrigets slutfas, dels följer de materiella minnen som lämnats i lägren spår och hur dessa mobiliseras och ges mening i samtiden.
Projektet utvecklar aspekter av min avhandling om hur demokratiska ideal uttryckts och materialiserats på ett statligt museum mellan 1943–2013.

 

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Recensioner (2 st)

Postdoc

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post britta.geschwindkultur.luse

Rum C336

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15