lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1962, FD, Lektor och ämnesansvarig för museologi. Koordinator för mastersprogram ABM

Jag heter Björn Magnusson Staaf och är arkeolog och museolog, samt lärare och forskare på avdelningen för ABM- och Bok- och Bibliotekshistoria. År 1987 tog jag en Master of Arts examen i arkeologi på UCLA och 1996 disputerade jag på Lunds Universitet. Inom min forskning har jag rört mig över ett ganska brett fält bland annat tidig teknikutveckling (kopparmetallurgi), bebyggelse- och arkitekturhistoria (både förhistorisk och samtida) samt analys av kulturarvsbruk. Mitt generella forskningsintresse har en stark koppling till historiefilosofi.

Då jag 2008 påbörjade min tjänst på Lunds Universitet lämnade jag tjänsten som stadsantikvarie och biträdande chef för Kulturen i Lund. Jag har innan dess arbetat som sakkunnig i forskning- och utvecklingsfrågor på Riksantikvarieämbet, samt som 1:e antikvarie på Malmö Museer.

Forskning

Publikationer

Böcker (10 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (36 st)
Förord (4 st)
Konferensbidrag (1 st)
Rapporter (4 st)
Recensioner (8 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Björn Magnusson Staaf

Docent, programkoordinator, universitetslektor
Avdelningen för ABM och digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bjorn.magnusson_staafkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefon 046–222 30 76

Rum C449