Person

Björn Magnusson Staaf

Universitetslektor, docent

  • Museologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bjorn.magnusson_staafkultur.luse

Telefon 046–222 30 76

Rum LUX:C449

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1962, FD, Lektor och ämnesansvarig för museologi. Koordinator för mastersprogram ABM

Jag heter Björn Magnusson Staaf och är arkeolog och museolog, samt lärare och forskare på avdelningen för ABM- och Bok- och Bibliotekshistoria. År 1987 tog jag en Master of Arts examen i arkeologi på UCLA och 1996 disputerade jag på Lunds Universitet. Inom min forskning har jag rört mig över ett ganska brett fält bland annat tidig teknikutveckling (kopparmetallurgi), bebyggelse- och arkitekturhistoria (både förhistorisk och samtida) samt analys av kulturarvsbruk. Mitt generella forskningsintresse har en stark koppling till historiefilosofi.

Då jag 2008 påbörjade min tjänst på Lunds Universitet lämnade jag tjänsten som stadsantikvarie och biträdande chef för Kulturen i Lund. Jag har innan dess arbetat som sakkunnig i forskning- och utvecklingsfrågor på Riksantikvarieämbet, samt som 1:e antikvarie på Malmö Museer.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Björn Magnusson Staaf

Universitetslektor, docent

  • Museologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bjorn.magnusson_staafkultur.luse

Telefon 046–222 30 76

Rum LUX:C449

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15