Person

Bruno Hamnell

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bruno.hamnellkultur.luse

Rum LUX:A412

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mina intressen ligger i skärningspunkten mellan idéhistoria, historieteori och kulturkritik. 2021 disputerade jag på en avhandlingen om filosofisk idealism och politisk liberalism i Storbritannien och Amerika, 1870–1945, utifrån John Deweys och R.G. Collingwoods tänkande. I min masteruppsats undersökte jag historie- och kunskapsteoretiska debatter bland svenska historiker från 1965 och framåt. Innan dess har jag läst kulturvetenskap och skrivit uppsatser i filosofi och litteraturvetenskap som behandlat identitet, narration, trauma, minne, och förhållandet mellan historieskrivning och fiktion.

Min undervisningserfarenhet inkluderar liberalismens historia, Dewey och pedagogikens idéhistoria, Freud och psykologins historia, Foucault och fransk antihumanism, dystopiernas historia, samt global och transnationell idéhistoria utifrån exemplet Haiti. Jag leder flera seminarier på grund- och fortsättningskursen i idé- och lärdomshistoria, och handleder kandidatuppsatser i digitala kulturer.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

2019–2021: Sekreterare för Lärdomshistoriska samfundet som ger ut årsboken Lychnos. Webbredaktör för Lychnos hemsida, som jag skapat.

Bruno Hamnell

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bruno.hamnellkultur.luse

Rum LUX:A412

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15