Person

Bruno Hamnell

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bruno.hamnellkultur.luse

Rum LUX:A412

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

I december 2021 disputerade jag på en avhandling i idé- och lärdomshistoria om John Deweys och R.G. Collingwoods tänkande utifrån deras relation till den politiska liberalismen och den filosofiska idealismen. Tidigare har jag läst masterprogrammet i historiska studier vid Stockholms universitet. I min masteruppsats undersökte jag historie- och kunskapsteoretiska debatter bland svenska historiker från 1965 och framåt i Historisk tidskrift och Scandia. Innan dess har jag läst kulturvetenskap och skrivit uppsatser i filosofi och litteraturvetenskap som behandlat identitet, narration, trauma, minne, och förhållandet mellan historieskrivning och fiktion.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sekreterare för Lärdomshistoriska samfundet och webbredaktör för dess årsbok Lychnos hemsida.

Bruno Hamnell

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bruno.hamnellkultur.luse

Rum LUX:A412

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15