Person

Bruno Hamnell

Postdoc

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bruno.hamnellkultur.luse

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Mina forskningsintressen ligger i gränslandet mellan modern idéhistoria, historiefilosofi och kulturkritik. Jag har inriktat mig mot förhållandet mellan kunskap, andlighet och politiskt tänkande under decennierna kring sekelskiftet 1900. Mitt nuvarande projekt har arbetsnamnet ”Allt är ett: Holistiska kunskapsideal och kontroverser från sekelskiftet till antropocen”.

2021 disputerade jag på en avhandling om filosofisk idealism och politisk liberalism i Storbritannien och Amerika, ca. 1870–1945, utifrån John Deweys och R.G. Collingwoods tänkande. Jag har tidigare undersökt historie- och kunskapsteoretiska debatter i Sverige och har även skrivit uppsatser i filosofi och litteraturvetenskap som behandlat identitet, narration, minne och trauma.

Min undervisningserfarenhet inkluderar handledning, liberalismens historia, Dewey och pedagogikens historia, Freud och psykologins historia, Foucault och antihumanismen, dystopiernas historia, samt transnationell idéhistoria utifrån exemplet Haiti.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

2019–2021: Sekreterare för Lärdomshistoriska samfundet som ger ut årsboken Lychnos. Webbredaktör för Lychnos hemsida, som jag skapat.

Bruno Hamnell

Postdoc

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bruno.hamnellkultur.luse

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15