Person

Olof Sundin

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post olof.sundinkultur.luse

Telefon 046–222 09 66

Rum LUX:C447

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Därtill är jag biträdande prefekt för forskarutbildning vid institutionen. Disputerade gjorde jag 2003 vid Göteborgs universitet. Därefter arbetade jag vid Högskolan i Borås innan jag började vid Lunds universitet 2005. Tidigare har jag även varit deltidsprofessor vid Högskolan i Borås.

Mitt forskningsintresse rör numera främst informationspraktiker, källkritik, digital kultur, 'deltagande' medier, informationssökning och lärande samt kunskapsbildning och trovärdighet. En fråga som engagerar mig är hur etablerade aktörer - såsom skolan, bibliotek, encyklopedier och förlag - hanterar de utmaningar som nya medier och människors förändrade förväntningar för med sig. Jag leder forskningsseminariet för B&I.

Jag undervisar fr a på ABM-mastern. Den viktigaste utmaningen ser jag som att förbereda nya generationers bibliotekarier och andra informationsspecialister för de förändringar som sektorn genomgår.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (31 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (24 st)

Rapporter (9 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Administrativt

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

Olof Sundin

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post olof.sundinkultur.luse

Telefon 046–222 09 66

Rum LUX:C447

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30