Person

eva.nylanderub.luse | 2017-12-21
Eva Nylander

Affilierad forskare, docent

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post eva.nylanderub.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Tillförordnad Universitetsbibliotekarie, docent i bokhistoria.
Jag forskar om samlings- och bibliotekshistoria och har skrivit om olika aspekter av drottning Christinas bibliotek, framför allt om hennes samling av handskrifter, Codices Reginenses, idag på Vatikanbiblioteket i Rom.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min doktorsavhandling handlade om Drottning Kristinas bibliotek och särsklit om hennes samlinga av handskrifter. Om klassiskt latin, om den senrepublikanske arkitekten Vitruvius och om de stilistiskt avvikande förorden i hans traktat om byggnadskonsten, De Architectura handlade min lic.avhandling. Jag har också sysslat med nylatin och givit ut 1700-talsbiskopen Erik Benzelius d.y.:s brev. Under många år arbetade jag på Vatikanbiblioteket i Rom med Drottning Kristinas latinska handskrifter och med därtill hörande problem, och i Lund har jag arbetat med Universitetsbibliotekets samling av medeltida handskrifter.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (20 st)

Konferensbidrag (1 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)

Tidningsartiklar (14 st)

Övriga uppdrag och meriter

Svensk representant i Comité internationale de paléographie latine (CIPL).

Medlem av TEI Manuscript Expert Group som under flera år arbetade med att utarbeta riktlinjer för katalogisering av medeltida och renässans-handskrifter (se TEI P5).

Eva Nylander

Affilierad forskare, docent

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post eva.nylanderub.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15