Person

Mats Arvidson

Docent, universitetslektor

  • Intermediala studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.arvidsonkultur.luse

Telefon 046–222 40 87

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:C341

Allmän forskarprofil:

Jag må vara docent i musikvetenskap och universitetslektor i intermediala studier, men dessa disciplinära kategorier säger inte så mycket om vem jag är och vad jag ägnar mig åt. Verkligheten är nämligen något annat än vad dessa konstruerade gränser försöker ge uttryck för. I stället vill jag betrakta mig som en kritisk humanist som arbetar gränsöverskridande. Gränser utgör markörer för mitt sätt att röra mig in i och ut ur olika fält med människan som multimodal varelse i centrum. Mot bakgrund av detta betraktar jag mig snarare som en porös tvättsvamp som suger åt mig vad sammanhanget erbjuder. Alldeles oavsett vad det är, så fastnar det alltid något i tvättsvampen – även smuts kan vara till nytta för tanken. Sedan januari 2023 skissar jag dels löst på idéer som fokuserar på medicinska termer och dess etymologiska ursprung, med syfte att integrera dem inom humaniora, dels ingår jag i ett samarbetsprojekt med blodcancerförbundet i egenskap av just blodcancerpatient.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Se CV för mer information om uppdrag, meriter, utbildning, tjänster, osv.

Mats Arvidson

Docent, universitetslektor

  • Intermediala studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mats.arvidsonkultur.luse

Telefon 046–222 40 87

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:C341

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15