Person

david.dunerkultur.luse | 2018-12-10
David Dunér

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post david.dunerkultur.luse

Telefon 046–222 09 61

Rum LUX:C346

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Professor i idé- och lärdomshistoria med filosofi- och vetenskapshistorisk forskningsinriktning, även verksam vid Centrum för kognitiv semiotik. Särskilt har jag intresserat mig för naturfilosofi, naturvetenskap, medicin, matematik och teknik under svenskt 1600- och 1700-tal. Jag disputerade 2004 på en avhandling om naturvetaren och andeskådaren Emanuel Swedenborg (1688–1772), Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi (2004). Avhandlingen tilldelades bland annat Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänstfullt vetenskapligt arbete samt Pro Lingua-priset av Riksbanken/STINT. Sedan dess har jag bland annat skrivit om uppfinnaren och naturvetaren Christopher Polhem (1661–1751) i ett projekt finansierat av Riksbanken, ”Christopher Polhem. Tekniska innovationer och det metaforiska tänkandet”. Vidare har jag även skrivit om Linné och Linnélärjungarnas resor. Till mina forskningsintressen hör också entomologins och astrobiologins historia.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Dunér är huvudredaktör för Svenska Linnésällskapets årsskrift samt Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Under 2010–2011 var han koordinator för det tvärvetenskapliga projektet "Astrobiology: Past, Present, and Future" vid Pufendorf-institutet i Lund som samlar forskare från flera olika fakulteter. Sedan 2018 preses i Vetenskapssocieteten i Lund.

David Dunér

Professor, FFU-ansvarig

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post david.dunerkultur.luse

Telefon 046–222 09 61

Rum LUX:C346

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15