lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Professor i idé- och lärdomshistoria med filosofi- och vetenskapshistorisk forskningsinriktning, även verksam vid Centrum för kognitiv semiotik. Särskilt har jag intresserat mig för naturfilosofi, naturvetenskap, medicin, matematik och teknik under svenskt 1600- och 1700-tal. Jag disputerade 2004 på en avhandling om naturvetaren och andeskådaren Emanuel Swedenborg (1688–1772), Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi (2004). Avhandlingen tilldelades bland annat Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänstfullt vetenskapligt arbete samt Pro Lingua-priset av Riksbanken/STINT. Sedan dess har jag bland annat skrivit om uppfinnaren och naturvetaren Christopher Polhem (1661–1751) i ett projekt finansierat av Riksbanken, ”Christopher Polhem. Tekniska innovationer och det metaforiska tänkandet”. Vidare har jag även skrivit om Linné och Linnélärjungarnas resor. Till mina forskningsintressen hör också entomologins och astrobiologins historia.

Forskning

Publikationer

Böcker (7 st)
Redaktörskap (45 st)
Artiklar (34 st)
Bokkapitel (79 st)
Förord (10 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (8 st)
Recensioner (101 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (13 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Övrigt (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Dunér är huvudredaktör för Svenska Linnésällskapets årsskrift samt Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria. Under 2010–2011 var han koordinator för det tvärvetenskapliga projektet "Astrobiology: Past, Present, and Future" vid Pufendorf-institutet i Lund som samlar forskare från flera olika fakulteter. Sedan 2018 preses i Vetenskapssocieteten i Lund.

David Dunér

Professor
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Forskare
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post david.dunerkultur.luse

Telefon
046–222 09 61 (professor)
046–222 83 78 (forskare)

Rum
LUX:C346 (professor)
SOL:H405a (forskare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (professor)
Box 201, 221 00 Lund (forskare)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)