Person

Universitetslektor, avdelningsansvarig, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.christensen-nugueskultur.luse

Telefon 046–222 09 63

Rum
LUX:C349 (universitetslektor)
C349 (docent)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent, lektor i idé och lärdomshistoria
Jag disputerade 2003 på en avhandling om äktenskapslagstiftning i medeltida kanonisk rätt, ”Och de skall vara ett hjärta” : Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt (2003). Jag har därefter fördjupat mig i särskilda aspekter av konsensusdoktrinens tillämpning och de konflikter den kunde ge upphov till, både i förhållande till det sekulära samhället och i förhållande till kyrkans institutionella intressen. Det gäller exempelvis tolkning och tillämpning av principen om hot och tvång som upphävande äktenskapshinder (se nedan under projekt). För närvarande deltar jag i ett tvärvetenskapligt projekt om synen på det privata under tidigmodern tid (se nedan under projekt).
Jag undervisar i första hand i medeltida och tidigmodern idéhistoria. Jag är ansvarig för grundkursen i idé- och lärdomshistoria samt koordinator för den idéhistoriska inriktningen i masterprogrammet för historiska studier och handleder uppsatser på samtliga nivåer.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (9 st)

Recensioner (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Universitetslektor, avdelningsansvarig, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.christensen-nugueskultur.luse

Telefon 046–222 09 63

Rum
LUX:C349 (universitetslektor)
C349 (docent)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15