Person

Universitetslektor, avdelningsansvarig, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.christensen-nugueskultur.luse

Telefon 046–222 09 63

Rum LUX:C349

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Docent, lektor i idé och lärdomshistoria
Jag disputerade 2003 på en avhandling om äktenskapslagstiftning i medeltida kanonisk rätt, ”Och de skall vara ett hjärta” : Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt (2003). Jag har därefter fördjupat mig i särskilda aspekter av konsensusdoktrinens tillämpning och de konflikter den kunde ge upphov till, både i förhållande till det sekulära samhället och i förhållande till kyrkans institutionella intressen. Det gäller exempelvis tolkning och tillämpning av principen om hot och tvång som upphävande äktenskapshinder (se nedan under projekt). För närvarande deltar jag i ett tvärvetenskapligt projekt om synen på det privata under tidigmodern tid (se nedan under projekt).
Jag undervisar i första hand i medeltida och tidigmodern idéhistoria. Jag är ansvarig för grundkursen i idé- och lärdomshistoria samt koordinator för den idéhistoriska inriktningen i masterprogrammet för historiska studier och handleder uppsatser på samtliga nivåer.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Universitetslektor, avdelningsansvarig, docent

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.christensen-nugueskultur.luse

Telefon 046–222 09 63

Rum LUX:C349

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15