lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Docent, lektor i idé och lärdomshistoria
Jag disputerade 2003 på en avhandling om äktenskapslagstiftning i medeltida kanonisk rätt, ”Och de skall vara ett hjärta” : Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt (2003). Jag har därefter fördjupat mig i särskilda aspekter av konsensusdoktrinens tillämpning och de konflikter den kunde ge upphov till, både i förhållande till det sekulära samhället och i förhållande till kyrkans institutionella intressen. Det gäller exempelvis tillämpning av avsvärjning sub pena nubendi samt tolkning och tillämpning av principen om hot och tvång som upphävande äktenskapshinder (se nedan under projekt). För närvarande deltar jag i ett tvärvetenskapligt projekt om synen på det privata under tidigmodern tid (se nedan under projekt).
Jag undervisar i första hand i medeltida och tidigmodern idéhistoria. Jag är ansvarig för grundkursen i idé- och lärdomshistoria och handleder uppsatser på samtliga nivåer.

Forskning

Pågående projekt

Om forskningen

Jag disputerade 2003 på en avhandling om äktenskapslagstiftning i medeltida kanonisk rätt, ”Och de skall vara ett hjärta” : Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt (2003). Jag har därefter fördjupat mig i särskilda aspekter av konsensusdoktrinens tillämpning och de konflikter den kunde ge upphov till, både i förhållande till det sekulära samhället och i förhållande till kyrkans institutionella intressen. Det gäller exempelvis tillämpning av avsvärjning sub pena nubendi samt tolkning och tillämpning av principen om hot och tvång som upphävande äktenskapshinder (se nedan under projekt). För närvarande deltar jag i ett tvärvetenskapligt projekt om synen på det privata under tidigmodern tid (se nedan under projekt).
Jag undervisar i första hand i medeltida och tidigmodern idéhistoria. Jag är ansvarig för grundkursen i idé- och lärdomshistoria och handleder uppsatser på samtliga nivåer.

 

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (8 st)
Konferensbidrag (9 st)
Recensioner (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Charlotte Christensen-Nugues

Universitetslektor, docent
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Skyddsombud
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlotte.christensen-nugueskultur.luse

Telefon 046–222 09 63

Rum
LUX:C349 (universitetslektor)
C349 (docent)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30