lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil. dr, docent.

Jag arbetar som lektor vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria. Jag disputerade vid LU 1999. 2008 blev jag lektor och ämnesansvarig för idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad. 2010 är jag också avdelningsansvarig för idé- och lärdomshistoria här i Lund.

Min tidigare forskning har handlat om hur "humanism" blev ett tema i samhällsdebatten (Humanismens kris, 1999); om filosofen Ernst Cassirer och omständigheterna kring hans exil i Sverige (Ernst Cassirer: The Swedish Years, 2006); om världshistorien och dess betydelse för den europeiska självbilden mellan upplysningen och kolonialismen (bidrag i Europas gränser, 2007). Jag har publicerat flera artiklar om begreppshistorisk teori och metod.

Jag undervisar i idé- och lärdomshistoria vid LU och vid HH, i retorik vid LU samt i kulturvetenskap vid HH.

Forskning

Om forskningen

Mitt nuvarande forskningsprojekt är finansierat av forskningsmiljön KK vid Högskolan i Halmstad. Jag vill komma åt den syn på sociokulturell dynamik som är utmärkande för det moderna projektet i väst, Faust-andan, för att tala med Spengler. Min hypotes är att den artikuleras genom en diskurs om ”det historiska”, om vad den historiska utvecklingen ”egentligen” handlar om. Särskilt intresserar mig den tidiga fasen i slutet av 1700-talet och samspelet mellan fransk-brittisk samhällsteori och tysk historiefilosofi, samt slutfasen i den tyska och franska civilisationskritiken under efterkrigstiden.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Bokkapitel (8 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Jonas Hansson

Docent, avdelningsansvarig, universitetslektor
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.hanssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 93

Rum
LUX:C347 (docent)
C347 (universitetslektor)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30