Person

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.hanssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 93

Rum
LUX:C347 (docent)
C347 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Fil. dr, docent.

Jag arbetar som lektor vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria. Jag disputerade vid LU 1999. 2008 blev jag lektor och ämnesansvarig för idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad. 2010 är jag också avdelningsansvarig för idé- och lärdomshistoria här i Lund.

Min tidigare forskning har handlat om hur "humanism" blev ett tema i samhällsdebatten (Humanismens kris, 1999); om filosofen Ernst Cassirer och omständigheterna kring hans exil i Sverige (Ernst Cassirer: The Swedish Years, 2006); om världshistorien och dess betydelse för den europeiska självbilden mellan upplysningen och kolonialismen (bidrag i Europas gränser, 2007). Jag har publicerat flera artiklar om begreppshistorisk teori och metod.

Jag undervisar i idé- och lärdomshistoria vid LU och vid HH, i retorik vid LU samt i kulturvetenskap vid HH.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt nuvarande forskningsprojekt är finansierat av forskningsmiljön KK vid Högskolan i Halmstad. Jag vill komma åt den syn på sociokulturell dynamik som är utmärkande för det moderna projektet i väst, Faust-andan, för att tala med Spengler. Min hypotes är att den artikuleras genom en diskurs om ”det historiska”, om vad den historiska utvecklingen ”egentligen” handlar om. Särskilt intresserar mig den tidiga fasen i slutet av 1700-talet och samspelet mellan fransk-brittisk samhällsteori och tysk historiefilosofi, samt slutfasen i den tyska och franska civilisationskritiken under efterkrigstiden.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Bokkapitel (8 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (1 st)

Undervisning

Docent, universitetslektor

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jonas.hanssonkultur.luse

Telefon 046–222 41 93

Rum
LUX:C347 (docent)
C347 (universitetslektor)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15